Waar we aan werken

HALVEREN VAN DE VERWACHTE STIJGING VAN DE ZIEKTELAST

ZOVEEL MOGELIJK MENSEN EN ORGANISATIES ACTIVEREN

Bovenstaande doelen dragen bij aan 5 thema’s, die geformuleerd zijn in:

Waar we aan werken

HALVEREN VAN DE VERWACHTE STIJGING VAN DE ZIEKTELAST

ZOVEEL MOGELIJK MENSEN EN ORGANISATIES ACTIVEREN

Bovenstaande doelen dragen bij aan 5 thema’s, die geformuleerd zijn in: