Risico's en hartaandoeningen eerder opsporen

Door risico’s op hart- en vaatziekten eerder op te sporen en mensen aan te zetten tot het verlagen van hun risico, kunnen we voorkomen of uitstellen dat mensen hart- en vaatziekten ontwikkelen en ziek worden. Denk hierbij aan een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of erfelijke belasting, waardoor het risico groter is. Maar ook het eerder opsporen van boezemfibrilleren om beroertes te voorkomen, hoort hierbij. En kunnen we hartfalen eerder opsporen, dan kan er ook beter behandeld worden.

• Opsporen van hoge bloeddruk

• Opsporen van verhoogd cholesterol

• Opsporen erfelijke belasting

• Opsporen van boezemfibrilleren

• Hartfalen eerder herkennen