Maatschappelijke output

De Hartstichting werkt veel samen met partners en partijen om haar maatschappelijke bijdrage te vergroten. Een initiatief of interventie van de Hartstichting, direct verband houdend met een maatschappelijke bijdrage aan de beoogde doelstellingen van de Hartstichting die niet weer te geven is in de jaarrekening, noemen we ‘maatschappelijke output’. Dit is het geval als de Hartstichting in economische en juridische zin geen begunstigde is van deze maatschappelijke output, terwijl deze wel bijdraagt aan onze doelstellingen. Hieronder geven we een overzicht van de gerealiseerde maatschappelijke output in 2021. In 2021 is in totaal € 6,4 miljoen maatschappelijke output gerealiseerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020, toen € 5,8 miljoen werd gerealiseerd.

Maatschappelijke output

De Hartstichting werkt veel samen met partners en partijen om haar maatschappelijke bijdrage te vergroten. Een initiatief of interventie van de Hartstichting, direct verband houdend met een maatschappelijke bijdrage aan de beoogde doelstellingen van de Hartstichting die niet weer te geven is in de jaarrekening, noemen we ‘maatschappelijke output’. Dit is het geval als de Hartstichting in economische en juridische zin geen begunstigde is van deze maatschappelijke output, terwijl deze wel bijdraagt aan onze doelstellingen. Hieronder geven we een overzicht van de gerealiseerde maatschappelijke output in 2021. In 2021 is in totaal € 6,4 miljoen maatschappelijke output gerealiseerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020, toen € 5,8 miljoen werd gerealiseerd.