Betrokkenen en donateurs

Inkomstenwerving is onmisbaar om onze missie ‘Iedereen een gezond hart’ dichterbij te brengen. In 2021 hebben wij in de particuliere markt opnieuw een licht positieve ontwikkeling in de inkomsten van donaties en giften bereikt. Die groeiden van € 26,2 miljoen in 2020 naar € 26,6 miljoen in 2021.

De doelstellingen van de Hartstichting behalen we alleen als we in staat zijn veel mensen te activeren. In totaal hebben 484.578 donateurs een financiële bijdrage aan ons werk geleverd. Naast inkomsten om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken, zien we het als onze taak om zo veel mogelijk Nederlanders te informeren, te activeren en te betrekken bij onze missie. ‘Meedoen’ betekent voor ons dan ook meer dan alleen geld geven, daarom noemen wij het ‘betrokkenheid’. Daaronder verstaan we bijdragen in impact, geld, aandacht, of een combinatie daarvan.

Betrokkenen en donateurs

Inkomstenwerving is onmisbaar om onze missie ‘Iedereen een gezond hart’ dichterbij te brengen. In 2021 hebben wij in de particuliere markt opnieuw een licht positieve ontwikkeling in de inkomsten van donaties en giften bereikt. Die groeiden van € 26,2 miljoen in 2020 naar € 26,6 miljoen in 2021. De doelstellingen van de Hartstichting behalen we alleen als we in staat zijn veel mensen te activeren. In totaal hebben 484.578 donateurs een financiële bijdrage aan ons werk geleverd. Naast inkomsten om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken, zien we het als onze taak om zo veel mogelijk Nederlanders te informeren, te activeren en te betrekken bij onze missie. ‘Meedoen’ betekent voor ons dan ook meer dan alleen geld geven, daarom noemen wij het ‘betrokkenheid’. Daaronder verstaan we bijdragen in impact, geld, aandacht, of een combinatie daarvan.

Wat we hebben bereikt in 2021

  • Nieuwe manier van doneren: Hartstichting Loterij In een markt waarin het met werving via traditionele fondsenwervingskanalen steeds lastiger wordt om donateurs structureel aan goede doelen te verbinden, is de Hartstichting in 2021 een pilot gestart met een eigen loterij. We doen dit om te onderzoeken of dit als nieuwe manier van doneren werkt, en of het bij de Hartstichting past en het publiek aanspreekt. Met de slogan ‘Laat alle harten winnen’ lieten we ons publiek zien dat je met deze manier van geven je eigen hart wat geluk gunt en tegelijkertijd bijdraagt aan de gezondheid van het hart van anderen. Het prijzenpakket was 100 procent gesponsord en sloot aan bij ons doel om Nederland hartgezonder te maken: de prijzen helpen je te ontspannen of juist in beweging te komen. De pilot Hartstichting Loterij was succesvol; we behaalden onze doelstelling op het aantal verkochte loten en totale opbrengst. In 2022 organiseren we opnieuw een eenmalige loterij met twee trekkingen.

  • 110.000 nieuwe onlineklantcontacten We ondernamen in 2021 meerdere activiteiten om de onlinebinding met het publiek te intensiveren met actuele campagnes en inhoudelijke onderwerpen. Dat resulteerde in totaal in 110.000 nieuwe onlineklantcontacten. Om onze achterban blijvend te kunnen informeren over voor hen belangrijke thema’s en hen verder bij ons werk te betrekken (bijvoorbeeld als donateur of als vrijwilliger), is het van belang dat de Hartstichting toestemming verkrijgt voor verder contact.

  • Hernieuwd e-mail welkomstprogramma Nieuwe machtigers krijgen met ingang van 2021 een hernieuwd e-mail-welkomstprogramma. Dankzij dit programma krijgen we direct zicht op de interesses van onze nieuwe donateurs, waardoor we hen nog beter kunnen informeren over die thema’s. Naast een welkomstfolder ontvangen zij in de loop van het jaar verschillende e-mails. Die bieden naast inhoudelijke informatie over onderzoek en patiëntverhalen ook tips, gratis magazines, informatie over brochures, gezond leven en events, en interactieve quizjes en vragen. Nieuwe donateurs krijgen zo een breed beeld van de activiteiten van de Hartstichting en de resultaten die worden bereikt.

  • Stimulering en waardering betrokkenheid donateurs We vinden het belangrijk om onze donateurs betrokken te houden. Door middel van nieuwsbrieven en direct mailings informeren we hen over de laatste ontwikkelingen en combineren dat soms met een giftverzoek. Om onze donateurs te bedanken voor hun bijdragen, ontvangen zij ieder jaar een bedankkaart. In 2021 werd deze vergezeld van een gratis digitaal wandelmagazine waarin we, naast onze eigen Hartstochten, ook 36 geselecteerde wandelingen in samenwerking met Route.nl hebben opgenomen en een gratis kaartje voor de Hartstocht.

Conclusie

Ons doel is om steeds beter op relevante momenten in het leven van mensen de juiste informatie aan te bieden. Dat vraagt om een goede afstemming en stroomlijning van onze interne processen waar we in 2021 aan hebben gewerkt.