Bedrijven en relaties

Samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk voor het behalen van onze doelstellingen. We zijn blijvend op zoek naar uitbreiding van relaties en binding met het bedrijfsleven, sponsoren en anderen relevante partijen. Ons doel: de betrokkenheid bij de ambities van de Hartstichting vergroten. Alleen samen komt een gezond hart voor iedereen binnen bereik, leven meer mensen langer in betere gezondheid en halen zij meer uit het leven. We willen de bedrijven die in 2021 met ons samenwerkten dan ook hartelijk danken.

Bedrijven en relaties

Samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk voor het behalen van onze doelstellingen. We zijn blijvend op zoek naar uitbreiding van relaties en binding met het bedrijfsleven, sponsoren en anderen relevante partijen. Ons doel: de betrokkenheid bij de ambities van de Hartstichting vergroten. Alleen samen komt een gezond hart voor iedereen binnen bereik, leven meer mensen langer in betere gezondheid en halen zij meer uit het leven. We willen de bedrijven die in 2021 met ons samenwerkten dan ook hartelijk danken.

Wat we hebben bereikt in 2021

Hart voor de Zaak

Hart voor de Zaak is een programma van de Hartstichting dat zich richt op het MKB. Met dit programma betrekken we bedrijven bij ons werk, genereren we inkomsten voor de Hartstichting en helpen we bedrijven bij het hartveiliger en hartgezonder maken van hun bedrijf en hun medewerkers. Eind 2021 hadden we in totaal 253 Hart voor de Zaak-partners geregistreerd staan die samen 737.000 euro aan inkomsten genereerden.

NS/Prorail ProRail en NS ondersteunen de Hartstichting bij het hartveiliger maken van Nederland door op alle treinstations minimaal één AED 24/7 beschikbaar te stellen en deze aan te melden bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. In 2021 is begonnen met plaatsing van AED’s op de 350 stations waar nog geen AED aanwezig was. In 2022 wordt dat afgerond en worden op de vijftig stations die al een AED hebben, de oude apparaten vervangen en worden de nieuwe aangemeld bij HartslagNu. Zo leveren ProRail en NS een bijdrage aan het landelijke AED-netwerk en daarmee aan het vergroten van de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. Het gezamenlijke persbericht - waarin werd aangekondigd dat de eerste AED werd opgehangen en waarin de diverse regionale onthullingen van de AED’s op de stations werden benoemd - zorgde voor veel publiciteit.

Menzis In 2021 heeft ook onze partner Menzis onze campagneboodschap op het thema bloeddrukmeten een flinke boost gegeven, door deze in hun eigen off- en online communicatiekanalen op te nemen en actief te delen. Menzis heeft met haar totale achterban van verzekerden en partners in de zorg een enorm bereik en dat zorgde voor een grote extra verspreiding van de boodschap. Gebruikers van gezondheidsprogramma SamenGezond (een initiatief van Menzis) bleken met name een interessante doelgroep. Via deze samenwerking waren we in staat mensen daadwerkelijk aan te zetten tot het thuis meten van de bloeddruk en te stimuleren c.q. te helpen dagelijkse gezondere keuzes te maken en hun leefstijl duurzaam aan te passen.

Upfield Upfield en de Hartstichting werken al jarenlang samen om Nederland hartgezonder te maken. We ondernemen activiteiten om gezond gedrag te stimuleren en mensen bewust te maken van een gezondere leefstijl. Upfield, met de merknaam Becel, is sponsor van de Hartstocht. In 2021 ondersteunden zij de Hartstocht-edities van april en oktober met een online media- en socialmediacampagne om meer deelnemers te werven voor het evenement. Daarnaast bood Upfield deelnemers een gratis Persoonlijke Gezondheidscheck aan.

Stichting Lincoln II Het onderzoek ‘Towards effective pharmacological therapies of aortic stenosis through translational modeling and computational deciphering’, door Dr. Nina Ajmone Marsan, valt binnen het Dekkerprogramma. Het onderzoeksproject wordt met 718.000 euro volledig gefinancierd door vermogensfonds Stichting Lincoln II.