Hou van je hart

We zijn steeds beter in staat om hart- en vaatziekten tijdig op te sporen, beter te behandelen en zelfs volledig te genezen. Een fantastisch resultaat dat we de afgelopen decennia hebben bereikt. De keerzijde is dat de urgentie met betrekking tot hart- en vaatziekten afneemt in de perceptie van mensen. We nemen ons hart steeds vaker voor lief, in plaats van dat we het liefhebben. Met onze in 2021 ontwikkelde merkpositionering stellen we daarom bewust ‘houden van het hart’ centraal. We willen bereiken dat meer mensen gaan beseffen dat hun hart hun belangrijkste orgaan is, dat ze er beter naar gaan luisteren en er beter voor gaan zorgen.

Hou van je hart

We zijn steeds beter in staat om hart- en vaatziekten tijdig op te sporen, beter te behandelen en zelfs volledig te genezen. Een fantastisch resultaat dat we de afgelopen decennia hebben bereikt. De keerzijde is dat de urgentie met betrekking tot hart- en vaatziekten afneemt in de perceptie van mensen. We nemen ons hart steeds vaker voor lief, in plaats van dat we het liefhebben. Met onze in 2021 ontwikkelde merkpositionering stellen we daarom bewust ‘houden van het hart’ centraal. We willen bereiken dat meer mensen gaan beseffen dat hun hart hun belangrijkste orgaan is, dat ze er beter naar gaan luisteren en er beter voor gaan zorgen.

Als Hartstichting kiezen we daarbij voor een faciliterende rol: ‘de supporter van jouw hart’. Als ‘supporter van jouw hart’ kiest de Hartstichting voor een bescheiden maar belangrijke rol; de rol van ‘caregiver’. Vanuit die rol geven wij mensen adviezen en tips om hun hart zo gezond mogelijk te houden. We leren hen signalen van hartritmestoornissen en hartfalen beter te herkennen, zelf hun waarden als bloeddruk te controleren, verantwoord te bewegen en op z’n tijd te ontspannen. Kortom, een hartgezonde leefstijl aan te houden. Maar we doen meer als supporter van je hart. We dragen ook bij aan oplossingen om snelle hulp te bieden in noodsituaties en middels baanbrekend onderzoek hart- en vaatziekten eerder op te sporen en steeds beter te behandelen.

De vriendschapsband met je hart aangaan

Wij willen bereiken dat mensen hun hart weer belangrijk gaan vinden. Onze belangrijkste boodschap aan het publiek is dan ook: ga de vriendschapsband met je hart aan. Luister ernaar, leer de signalen herkennen en zorg er goed voor. Vanuit deze strategie bieden we mensen via onze campagnes concrete handvatten om in alle fasen van hun leven te doen wat goed is voor hun hartgezondheid.

Wat we hebben bereikt in 2021

In 2021 scherpten we onze merkstrategie aan: we vroegen iedereen in Nederland om nóg meer van hun hart te gaan houden. In onze publiekscampagnes hebben we het belang en de meerwaarde van een gezond hart gepromoot. We zetten het hart neer als vriend voor het leven. Zodat meer mensen gaan beseffen dat de vriendschapsband met het hart en het goed onderhouden van die band belangrijk is. Je hart liefhebben in plaats van het voor lief nemen. In april en september voerden we campagne met Jij & je hart. Met de support van de Hartstichting. In deze boodschap benadrukken we - zoals wij dat noemen – de gedeelde verantwoordelijkheid:

  • Jij & je hart: wat kun je zelf doen? Je kunt zelf goed voor je hart zorgen door voor een hartgezonde leefstijl te kiezen (onder andere gezonde voeding, meer bewegen, minder alcohol en niet roken), maar ook door je waardes als bloeddruk goed te kennen.
  • Met de support van de Hartstichting: wat doet de Hartstichting om je daarbij te ondersteunen? Wij geven advies en tips voor een hartgezonde leefstijl en werken aan oplossingen om snelle hulp te bieden bij acute hart- en vaatziekten. En dankzij baanbrekend onderzoek zijn we steeds beter in staat om hartproblemen eerder op te sporen en beter te behandelen.

Philip & z’n hart

Met de merkcampagne Jij & je hart hebben we de vriendschapsband met het hart belicht en visueel gemaakt voor het publiek. In de TVcommercial Philip & z’n hart gaat hoofdrolspeler Philip daadwerkelijk in gesprek met zijn hart. Op die manier boden we kennis over wat houden van je hart betekent en lieten we zien wat het belang daarvan is. We zijn ervan overtuigd dat als mensen de meerwaarde van een vriendschapsband met hun hart gaan ervaren, zij er ook beter voor willen zorgen.

Bereik campagnes

In 2021 hebben we in de leeftijdsgroep 35 tot 65 jaar een derde van de doelgroep bereikt. Dit zijn vooral mensen met meer dan gemiddelde interesse in gezondheid, het hart of de Hartstichting. De campagne laat hen nog bewuster zijn van de relatie met hun hart en de wil om er beter voor te zorgen. Maar deze uitkomst betekent tegelijkertijd dat maar liefst 4,7 miljoen mensen onze campagne niet hebben gezien. Deels doordat we ze echt niet hebben bereikt, deels doordat ze wegkeken. Deze grote groep mensen staat relatief verder van de Hartstichting en onze boodschap af. Zij hebben vooralsnog weinig affiniteit met hartgezondheid.

De cijfers

Met onze merkcampagne, onze campagnes over bloeddruk, beroerte en hartfalen, maar ook met onze always-on, online- en socialmediacommunicatie, hebben we in 2021 de aandacht maximaal en met succes gevestigd op ‘houden van het hart’. Enkele cijfers:

  • De merkcampagne wordt bovengemiddeld goed herkend (38% t.o.v. de benchmark van 36%).
  • De merkcampagne krijgt een 7,4 als waardering (boven de benchmark van 7,3).
  • Het hart wordt als belangrijk ervaren, waarbij:

- men aangeeft er regelmatig bij stil te staan met 73 procent (voor de campagne was dit 52%); - men het belang van een gezond hart met 92 procent erkent (t.o.v. 85% voor de campagne); - men actief aan een gezond hart wil werken en ervoor wil zorgen met 90 procent (voor de campagne 83%).

Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van ons doel: dat mensen de vriendschapsband met hun hart aangaan, ernaar luisteren en ervoor willen zorgen.

Conclusie

We zijn op de goede weg. Maar om een beweging te creëren van mensen die verantwoordelijkheid willen nemen en in actie willen komen voor hun hart, staat ons nog heel wat te doen. Gedragsverandering bij mensen teweegbrengen is nu eenmaal een kwestie van lange adem. Door ons te verdiepen in de diepere drijfveren van mensen, hun behoeftes en hun barrières, willen we onze boodschap verder optimaliseren en zo onze effectiviteit vergroten. We hebben in ieder geval een sterke basis gelegd om op voort te bouwen.