Gezond bewegen

In Nederland zitten we te veel en bewegen we te weinig. En dat vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Slechts iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking voldoet momenteel aan de beweegrichtlijn. Eind 2021 zijn we gestart met het programma Bewegen. De komende jaren willen we meer mensen in beweging krijgen en hen helpen om bewegen onderdeel te maken van hun dagelijkse routine. Niet alleen met tips en adviezen, we kijken ook naar de leef- en werkomgeving.

Gezond bewegen

In Nederland zitten we te veel en bewegen we te weinig. En dat vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Slechts iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking voldoet momenteel aan de beweegrichtlijn. Eind 2021 zijn we gestart met het programma Bewegen. De komende jaren willen we meer mensen in beweging krijgen en hen helpen om bewegen onderdeel te maken van hun dagelijkse routine. Niet alleen met tips en adviezen, we kijken ook naar de leef- en werkomgeving.

Variërend van (thuis) werken tot op de bank zitten en TV kijken: we brengen te veel uren van de dag zittend door. Binnen Europa zijn we zelfs koploper: al in 2019 zaten Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar) en volwassenen (18 t/m 65 jaar) dagelijks het meest; gemiddeld 9,6 en 9,3 uur. In de Covid-19 periode lijkt dat niet minder te zijn geworden.

Bewegen levert gezondheidsvoordeel op

Iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking voldoet momenteel aan de beweegrichtlijn, bij laagopgeleiden is dat percentage zelfs nog lager. Uit cijfers blijkt dat beginnen met bewegen het grootste gezondheidsvoordeel oplevert. Is de balans tussen zitten en bewegen in de dagelijkse routine van Nederlanders boven de 40 jaar gezond, dan heeft dat een positieve impact op de vermindering van het toenemende percentage hart- en vaatziekten.

Programmastart Bewegen

In 2021 zijn we gestart met het programma Bewegen. De komende jaren gaan we onze doelgroep(en) betrekken bij, en vertellen over de voordelen van bewegen voor ‘jou en je hart’. En zo willen we mensen motiveren om te beginnen met bewegen en stap voor stap de beweegrichtlijn te bereiken. We willen hen stimuleren om bewegen onderdeel van hun dagelijkse routine te maken, bijvoorbeeld door hun leef- en werkomgeving slimmer in te richten. Bewegen wordt dan eenvoudiger te integreren in het dagelijkse leven en steeds meer de norm.

Welk beweegtype ben jij?

Via een eenvoudig eerste beweegtestje kon het publiek begin 2021 gegevens invoeren om te zien welk ‘beweegtype’ men was. Via een daaropvolgend e-mailtraject kreeg men tips om meer te gaan bewegen. Het bezoek aan onze campagnepagina in die periode (één maand) was met 25.000 hoog. De beweegtest werd ruim 4.900 keer gestart. Een eerste signaal dus dat men de boodschap oppakt en ervoor openstaat!

Wat we hebben bereikt in 2021

2021 stond vooral in het teken van het in kaart brengen van inzichten, problematiek, weerstanden (om te gaan bewegen of om überhaupt voor onze boodschap open te staan) en het duidelijk aangeven van de urgentie dat bewegen een belangrijk aspect is om hartgezond oud te worden. We maakten een eerste start met het inventariseren van quick wins, winst op de lange termijn en de juiste handvatten om meer te gaan bewegen.

Breder programma in 2022

We staan aan het begin van een mooie start met eerste inzichten. Bewegen wordt in 2022 een belangrijk speerpunt in onze communicatie, activatie en samenwerking met partners. Met een breder programma gaan we de intresse van mensen wekken, hen zover krijgen meer in beweging te komen en dat ook daadwerkelijk vol te houden. We maken daarbij onder andere gebruik van de inzichten uit de leefstijlonderzoeken die we steunen.