Opsporen van een hoge bloeddruk

Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders hebben een hoge bloeddruk zonder dit te weten. Een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel de kans op hart- en vaatziekten. Daarom voerden we ook in 2021 publiekscampagnes om 40-plussers bewust te maken van het belang van een jaarlijkse bloeddrukmeting. Daarnaast ondersteunen we mensen met een (licht) verhoogde bloeddruk om gezonder te gaan leven. In 2022 beogen we dat 75 procent van alle 40-plussers minimaal één keer per jaar de bloeddruk meet. In 2030 willen we dat 80 procent van alle 40-plussers een gezonde bloeddruk heeft.

Opsporen van een hoge bloeddruk

Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders hebben een hoge bloeddruk zonder dit te weten. Een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel de kans op hart- en vaatziekten. Daarom voerden we ook in 2021 publiekscampagnes om 40-plussers bewust te maken van het belang van een jaarlijkse bloeddrukmeting. Daarnaast ondersteunen we mensen met een (licht) verhoogde bloeddruk om gezonder te gaan leven. In 2022 beogen we dat 75 procent van alle 40-plussers minimaal één keer per jaar de bloeddruk meet. In 2030 willen we dat 80 procent van alle 40-plussers een gezonde bloeddruk heeft.

Een hoge bloeddruk wordt vaak gezien als ouderdomskwaal, terwijl de kans hierop al vanaf je 40ste stijgt. Daarnaast denken mensen dat je een hoge bloeddruk voelt, terwijl dat meestal niet zo is. Wanneer 40-plussers jaarlijks hun bloeddruk (laten) meten, kunnen ze op tijd actie ondernemen om hun bloeddruk te verlagen. Bijvoorbeeld door meer te bewegen, minder zout te eten of door medicijnen te gebruiken.

Bewustwording creëren

Met onze publiekscampagnes maken we 40-plussers bewust van de risico’s van een hoge bloeddruk. Hierbij haken onze samenwerkingspartners aan voor meer impact en bereik. We stimuleren mensen om thuis zelf de bloeddruk te meten. Op onze website geven we informatie over hoe je dit doet en wat de gemeten waarde betekent. Is de bloeddruk ernstig verhoogd, dan adviseren we naar de huisarts te gaan. Is er sprake van een (licht) verhoogde bloeddruk, dan geven we betrouwbare adviezen over een gezondere leefstijl en verwijzen we door naar (online) leefstijlbegeleiding. Om ook de mensen te bereiken die niet zelf willen of kunnen meten, vragen we samenwerkingspartners om een bloeddrukmeetpunt in te richten. We stemmen deze campagne af met huisartsen en praktijkondersteuners, zodat zij de campagne kennen en dezelfde boodschap uitdragen.

Preventieve zorg

De Hartstichting pleit voor meer aandacht voor preventie in de zorg. Door een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol tijdig op te sporen en zo nodig ook actie te ondernemen, kunnen hart- en vaatziekten worden voorkomen. Met betrokken koepelorganisaties en experts verkennen we de knelpunten en bespreken we mogelijke oplossingen.

Dit hebben we bereikt in 2021

  • In mei voerden we wederom een publiekscampagne om mensen van 40 tot 60 jaar te stimuleren jaarlijks zelf thuis de bloeddruk te meten. Inmiddels zegt 69 procent van de mensen van 40 tot 70 jaar in het afgelopen jaar de bloeddruk te hebben gemeten, ondanks dat er vanwege Covid-19 geen openbare meetpunten waren.
  • In de oktobercampagne verplaatsten we onze focus met succes naar mensen van 40 tot 50 jaar. Binnen deze relatief jonge doelgroep is nog veel winst te behalen. Het aantal mensen van 40 tot 50 jaar dat na oktober aangaf de bloeddruk te hebben gemeten, steeg ten opzichte van mei van 49 naar 57 procent.
  • Onze partner Menzis bood tijdens de campagnes een gevalideerde bloeddrukmeter met korting aan. Bol.com promootte gevalideerde bloeddrukmeters.
  • MKB-bedrijven kunnen Hart voor de Zaak-partner van de Hartstichting worden. Ze krijgen dan een jaarlijkse bloeddrukmeting voor werknemers aangeboden.
  • Onder begeleiding van professionals volgden vijftien personen met een hoge bloeddruk een leefstijlprogramma van tien weken. Het doel: de bloeddruk verlagen. Twaalf van de vijftien kandidaten hadden dus bloeddrukdaling van meer dan vijf mmHg. Vier deelnemers zijn gevolgd voor de YouTube-miniserie ‘Jouw Bloeddruk De Baas’. Deze serie wordt in 2022 ingezet om anderen te inspireren ook hun bloeddruk te verlagen door een gezonde leefstijl.

Conclusie

Ook in 2022 richten wij ons op de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar. Als de omstandigheden omtrent Covid-19 het toelaten, zetten we in mei 2022 weer in op openbare meetpunten voor de groep die niet zelf thuis meet. In 2022 is het streven dat 75 procent van de 40-plussers minimaal eenmaal de bloeddruk meet. We geloven dat we dit doel kunnen behalen als we doorgaan op de ingeslagen weg.