'Hier doen we het voor'

Deze woorden hoor ik sinds mijn aantreden, 1 februari 2022, als directeur van de Hartstichting regelmatig rondzoemen in ons kantoor. In de korte tijd dat ik bij de Hartstichting werk, ervaar ik hoe breed de steun en de inzet vanuit de samenleving is voor een hartgezond Nederland.

Onze missie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: iedereen een gezond hart! Om dit te verwezenlijken dragen wij bij aan oplossingen om harten gezond te houden en snelle hulp te bieden als iedere minuut telt. Daarnaast financieren en versnellen we baanbrekend onderzoek om hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te behandelen. Er is nog veel werk te doen, want in Nederland leven nu ruim 1,5 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Doen we niets, dan zijn dat er binnen tien jaar maar liefst 1,9 miljoen.

De resultaten over 2021 in dit jaarverslag bevestigen dat we aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt. Het verslag illustreert ook hoe we daar dag in, dag uit samen met onderzoekers, bedrijven, zorgprofessionals, donateurs, vrijwilligers en evenementendeelnemers aan werken.

Voor al onze donateurs hecht ik eraan te benoemen dat het belangrijk is dat wij als Hartstichting door middel van onze jaarverslagen laten zien waar het geld dat door hen – met inzet van vele vrijwilligers - bijeen is gebracht, naartoe gaat en wat we ermee bereiken.

De resultaten in dit jaarverslag zijn het vertrekpunt voor een nieuwe strategie die we in 2022 gaan formuleren. Ik kijk uit naar een jaar waarin we ook weer fysiek contact met elkaar kunnen hebben en elkaar kunnen ontmoeten om zo creativiteit tot bloei te laten komen.

Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage levert aan het verwezenlijken van de doelen van de Hartstichting. Hier doen we het voor!

Hans Snijder Directeur Hartstichting

Den Haag, 23 juni 2022