Gezonde generatie

Een gezonde start in het leven leidt tot een gezondere leefstijl op latere leeftijd en minder chronische aandoeningen als harten vaatziekten. Het zijn veelal dezelfde leefstijlgedragingen die aan de basis liggen van gezondheidsproblemen. Door onze krachten te bundelen met andere gezondheidsfondsen kunnen we op het gebied van preventie meer bereiken. Gezamenlijk richten we ons op jongeren. Vanuit dat idee is het meerjarenprogramma Gezonde Generatie ontstaan. Ons doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld.

Gezonde generatie

Een gezonde start in het leven leidt tot een gezondere leefstijl op latere leeftijd en minder chronische aandoeningen als harten vaatziekten. Het zijn veelal dezelfde leefstijlgedragingen die aan de basis liggen van gezondheidsproblemen. Door onze krachten te bundelen met andere gezondheidsfondsen kunnen we op het gebied van preventie meer bereiken. Gezamenlijk richten we ons op jongeren. Vanuit dat idee is het meerjarenprogramma Gezonde Generatie ontstaan. Ons doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld.

De Hartstichting is mede-initiatiefnemer van twee allianties en werkt daarin samen aan een rookvrij Nederland (Gezondheidsfondsen voor RookVrij (GvRV)) en een Nederland met een gezonde voedselomgeving (Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG)). Andere projecten van de Gezonde Generatie ondersteunen we financieel en door de projecten onder de aandacht te brengen van onze achterban via onze socialemediakanalen. Hoe meer jongeren we kunnen bereiken, des te beter het is voor een toekomst met minder chronische hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Norm- en gedragsverandering

Om het meerjarenprogramma Gezonde Generatie te realiseren, werken we aan norm- en gedragsverandering. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezond eten en drinken, vrij blijven van verslavingen aan tabak, alcohol, drugs en gamen. Maar ook met aandacht voor voldoende bewegen, voldoende slapen en respectvol omgaan met jezelf, elkaar en de wereld om je heen. We willen ervoor zorgen dat er een leefomgeving ontstaat waarin het makkelijker is om gezond te leven. Ook willen we de jeugd zelf weerbaarder maken tegen prikkels tot ongezond gedrag. Maar het allerbelangrijkste doel op de korte termijn is dat we jongeren zélf willen laten ervaren hoe geweldig het is om je gezond te voelen. Samen met jongeren en onze partners werken we aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving voor alle kinderen en jongeren van Nederland. Ongeacht achtergrond, inkomen, opleiding of beperking. Zodat ieder kind zo gezond, veilig en liefdevol mogelijk kan opgroeien.

Wat we hebben bereikt in 2021

Op weg naar een gezonde generatie hebben we resultaten geboekt voor een rookvrij Nederland en een gezonde voedingsomgeving in Nederland.

Conclusie

We zijn effectief geweest omdat we in alliantieverband onze krachten hebben gebundeld, focus hebben aangebracht in onze politieke wensen en brede, allesomvattende campagnes hebben opgezet. Ten aanzien van de Gezonde Generatie gaan we door op de ingeslagen weg: zorgen dat preventie door middel van een rookvrij Nederland en een Nederland met een gezonde voedingsomgeving goed in het nieuwe regeerprogramma wordt uitgevoerd. Samen werken we aan de gezondste generatie.