Gezonde voeding

Een te hoge inname van zout en verzadigd vet verhoogt het risico op hoge bloeddruk en hoog cholesterol en daarmee de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. We leven in een ongezonde voedselomgeving waar producenten vaak te veel zout, verzadigd vet en suiker in hun voedingsmiddelen verwerken. Omdat ongezond eten en drinken mensen ziek maakt, is het belangrijk dat producenten hun producten verbeteren. Om dit te bereiken hebben we eind 2020 de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) opgericht. Met Diabetes Fonds, Nierstichting en Maag Lever Darm Stichting werken wij samen aan beleidsbeïnvloeding en -verandering. Ons doel is dat de overheid en de politiek effectieve en impactvolle maatregelen gaan nemen. In 2021 zijn succesvolle stappen in die richting gezet.

Gezonde voeding

Een te hoge inname van zout en verzadigd vet verhoogt het risico op hoge bloeddruk en hoog cholesterol en daarmee de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. We leven in een ongezonde voedselomgeving waar producenten vaak te veel zout, verzadigd vet en suiker in hun voedingsmiddelen verwerken. Omdat ongezond eten en drinken mensen ziek maakt, is het belangrijk dat producenten hun producten verbeteren. Om dit te bereiken hebben we eind 2020 de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) opgericht. Met Diabetes Fonds, Nierstichting en Maag Lever Darm Stichting werken wij samen aan beleidsbeïnvloeding en -verandering. Ons doel is dat de overheid en de politiek effectieve en impactvolle maatregelen gaan nemen. In 2021 zijn succesvolle stappen in die richting gezet.

Het is ons doel de voedselomgeving nú gezonder maken, zodat ieder kind in Nederland een gezond voedingspatroon heeft. Want gezonde gewoontes op jonge leeftijd kunnen leiden tot gezonde gewoontes in het volwassen leven. Zo groeit een generatie op die later minder ziek is. Als AVGG willen we dat eten en drinken gezonder wordt. We willen dat de politiek en de overheid een impactvol en effectief systeem invoeren om dat te bereiken. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er minder risicofactoren ontstaan die hart- en vaatziekten veroorzaken.

Tijd Voor Gezonde Voeding

In 2021 hebben we als AVGG de politieke campagne Tijd Voor Gezonde Voeding gelanceerd om het onderwerp gezonde voeding in het nieuwe regeerakkoord opgenomen te krijgen. Dit was een allesomvattende campagne met inzet van social media, de opzet van een ambassadeursnetwerk, brieven richting de politiek, een petitie, gesprekken met de politiek en de overheid en werkbezoeken.

Coalitieakkoord december 2021

Als AVGG zijn wij heel blij dat er in het nieuwe coalitieakkoord, dat in december 2021 werd gepresenteerd, serieuze stappen zijn gezet om te komen tot een gezonde voedselomgeving.

De volgende passages zijn in het coalitieakkoord opgenomen:

  • bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen;
  • verhoging belasting op suikerhoudende dranken;
  • extra bescherming van kinderen tegen kindermarketing;
  • btw-verlaging op groente en fruit.

De AVGG gaat de naleving van deze afspraken en de invoering daarvan bewaken.

Conclusie

We hebben een succesvolle campagne gevoerd binnen de AVGG. Het resultaat geeft voldoende aanknopingspunten voor de lobby van 2022. We gaan door op de ingezette koers, zodat de voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk worden ingevoerd. We doen dit via de politieke lobby, het vergroten van het maatschappelijke draagvlak en stakeholdermanagement. De aangekondigde koerswijziging in het coalitieakkoord voor bindende afspraken met de voedingsindustrie voor gezondere voedingsmiddelen, is een belangrijke stap. Maar hiermee zijn we er nog niet. De voedingsindustrie moet nog veel doen om hun producten echt gezonder te maken. Het is belangrijk dat we onze krachten blijven bundelen en focus blijven aanbrengen. Niet alleen samen met Diabetes Fonds, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, maar ook met andere maatschappelijke organisaties en gezondheidsfondsen, gemeenten en wethouders, wetenschappers en UNICEF Nederland. Zij hebben onze campagne actief gesteund. Het is #tijdvoorgezondevoeding.