Heel Nederland een 6-minutenzone: mijlpaal bereikt in 2021!

Per jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans bij een hartstilstand neemt sterk toe als er snel wordt gestart met reanimeren. Daarom wil de Hartstichting dat er overal in Nederland binnen 6 minuten kan worden gereanimeerd en gedefibrilleerd met een AED. In 2021 steeg het aantal burgerhulpverleners en AED’s enorm, waardoor de landelijke dekkingsgraad van de 6-minutenzone verder toenam. Op 6 december vierden we dat in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

Heel Nederland een 6-minutenzone: mijlpaal bereikt in 2021!

Per jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans bij een hartstilstand neemt sterk toe als er snel wordt gestart met reanimeren. Daarom wil de Hartstichting dat er overal in Nederland binnen 6 minuten kan worden gereanimeerd en gedefibrilleerd met een AED. In 2021 steeg het aantal burgerhulpverleners en AED’s enorm, waardoor de landelijke dekkingsgraad van de 6-minutenzone verder toenam. Op 6 december vierden we dat in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

Na een aantal jaren campagne voeren zijn er nu zo’n 245.000 burgerhulpverleners aangesloten bij HartslagNu. Vier jaar geleden waren dat er nog 170.000. Met die enorme groei kan nu bij elke alarmering een burgerhulpverlener worden opgeroepen. Ook in het aantal AED’s is een forse groei te zien. Momenteel zijn er ruim 24.500 AED’s aangemeld bij HartslagNu tegenover 12.000 vier jaar geleden. De Hartstichting en HartslagNu werken aan verdere verdichting van het AED-netwerk. Dit doen we samen met een groot aantal partners.

Doelstellingen voor 2022 en 2030

We streven ernaar dat in 2022 90 procent van de postcodegebieden in Nederland een volledige 6-minutenzonedekking heeft. Daarnaast willen we dat er eind 2022 overal in Nederland een AED opgeroepen kan worden en dat het aantal AED-loze zones (we noemen dit witte vlekken) lager is dan 1.000. Naar verwachting hebben we er eind 2022 voor gezorgd dat HartslagNu structureel gefinancierd wordt en de continuïteit is geborgd. Ons doel voor 2030 is dat dankzij een goed functionerend reanimatieoproepsysteem bij iedereen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet. Dat geldt ook in de situatie waarbij er geen getuige aanwezig is als iemand een hartstilstand krijgt. Nederland heeft dan een dekkende 6-minutenzone.

HartslagNu en Reanimatiepartners

De Hartstichting levert een belangrijke bijdrage aan het werven van AED’s en burgerhulpverleners voor oproepsysteem HartslagNu. We doen dit door het belang van snelle reanimatie door burgerhulpverleners en de inzet van AED’s onder de aandacht te brengen en door samen te werken met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onze ruim 500 Reanimatiepartners geven in heel Nederland laagdrempelige reanimatietrainingen tegen lage kosten. Zo zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen een hartstilstand kunnen herkennen en kunnen reanimeren. Ook zorgt dit voor nieuwe aanwas van burgerhulpverleners en het up-to-date blijven van de reanimatiekennis en -vaardigheden van bestaande burgerhulpverleners.

Wat we hebben bereikt in 2021

  • Samen met HartslagNu hebben we een kaart ontwikkeld waarop te zien is waar nog AEDloze zones zijn. Met behulp van deze kaart kan het AED-netwerk nog beter dekkend worden gemaakt. Eind 2021 waren er nog 1.352 witte vlekken.
  • Dankzij verschillende projecten hebben we ervoor gezorgd dat er meer dag en nacht beschikbare AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu. Hierdoor is de 6-minutenzonedekking gestegen. Eind 2021 had 67 procent van de postcodegebieden een 100 procent dekking. Dat wil zeggen dat er genoeg burgerhulpverleners én genoeg dag en nacht beschikbare AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu. Van de postcodegebieden heeft 88 procent een 6-minutenzonedekking van 80 procent of hoger.
  • Met een groot aantal vastgoedondernemingen werken we aan de missie Vastgoedsector Hartveilig. In 2021 heeft dit geleid tot plaatsing van achttien AED’s die dag en nacht bereikbaar zijn. Deze zijn aangemeld bij HartslagNu en dragen bij aan de invulling van witte vlekken. Op de Provada-beurs konden we dankzij Property.nl en enkele van onze ambassadeurs aandacht vragen voor onze Vastgoedsector Hartveilig-missie.
  • NS/ProRail, Coop, Plus, Spar en Philips (in de gemeente Eindhoven) hebben met 424 AED’s een bijdrage geleverd aan het AED-netwerk.
  • Dankzij onze geslaagde lobby heeft HartslagNu subsidie gekregen van VWS voor 2021 en 2022 en is er uitzicht op structurele financiering.
  • HartslagNu beschikt over een schat aan data die relevant kunnen zijn voor meer onderzoek naar burgerhulpverlening en reanimatie. We willen deze data onder voorwaarden beschikbaar maken voor onderzoek en kwaliteitsdoeleinden. De Hartstichting en HartslagNu hebben het Netherlands Heart Institute/Durrer Center gevraagd het proces van aanvraag tot data-uitgifte te professionaliseren. Dit proces is in 2021 volledig afgerond.
  • In 2021 konden partijen een onderzoeksvoorstel indienen bij de Hartstichting voor het programma Hartstilstand zonder getuigen. Na een uitgebreid selectieproces hebben we twee onderzoeksprojecten gehonoreerd die werken aan het beschikbaar maken van een draagbaar apparaat. Dit apparaat zal op termijn direct hulpdiensten en HartslagNu alarmeren als de drager een hartstilstand krijgt.

Conclusie

We hebben een succesvol jaar achter de rug, maar we zijn er nog niet. We zijn effectief op stakeholdermanagement, projectorganisatie bij de uitrol van AED’s en het verbinden van expertise op het gebied van reanimatie en onderzoek. Voor wat betreft de financiering van HartslagNu blijven we een lobbyrol spelen richting overheid en politiek, zodat er een structurele oplossing komt.