Acute hart- en vaatziekten

Bij een beroerte en een hartinfarct is snel handelen van levensbelang. Want hoe eerder iemand in het ziekenhuis wordt behandeld, hoe beter. Er zit vaak nog onnodig veel tijd tussen de eerste signalen van een acute hart- of vaatziekte en de behandeling daarvan. Hierdoor overlijden mensen of houden ze blijvende beperkingen. In 2021 lag de focus van onze publiekscampagne op het leren herkennen van de signalen van een beroerte en zo snel mogelijk 112 bellen. We deden ook onderzoek naar snellere behandelmethoden en boden een e-learning scholingsprogramma aan voor doktersassistenten van huisartsenpraktijken om de urgentie van signalen beter en sneller te kunnen bepalen.

Acute hart- en vaatziekten

Bij een beroerte en een hartinfarct is snel handelen van levensbelang. Want hoe eerder iemand in het ziekenhuis wordt behandeld, hoe beter. Er zit vaak nog onnodig veel tijd tussen de eerste signalen van een acute hart- of vaatziekte en de behandeling daarvan. Hierdoor overlijden mensen of houden ze blijvende beperkingen. In 2021 lag de focus van onze publiekscampagne op het leren herkennen van de signalen van een beroerte en zo snel mogelijk 112 bellen. We deden ook onderzoek naar snellere behandelmethoden en boden een e-learning scholingsprogramma aan voor doktersassistenten van huisartsenpraktijken om de urgentie van signalen beter en sneller te kunnen bepalen.

Bij beroerte is snelle behandeling cruciaal om schade te beperken. Signalen van een beroerte worden vaak niet direct herkend en er wordt te lang gewacht met hulp zoeken. Om zo snel mogelijk in het ziekenhuis te worden behandeld, is het belangrijk om direct 112 te bellen. Toch zoeken nog te veel mensen bij signalen van een beroerte hulp via de eigen huisarts of de huisartsenpost. Dat levert veel vertraging op.

Tweeledige aanpak

Onze aanpak is om die reden tweeledig. We willen allereerst dat meer mensen 112 gaan bellen bij de eerste signalen van een beroerte. Dat is het belangrijkste. Gaan mensen toch naar de huisarts of de huisartsenpost, dan willen we ervoor zorgen dat er tijdwinst wordt geboekt bij de beoordeling van de signalen door doktersassistenten of artsen. Is er sprake van pijn op de borst (indicatie hartinfarct) of neurologische uitval (indicatie beroerte), dan moet de beoordeling met minimale vertraging plaatsvinden.

Onze doelstellingen voor 2030 en 2022

Onze doelstelling voor 2030 is dat de tijd tussen de eerste symptomen van acute harten vaatziekten (hartinfarct en beroerte) en de behandeling daarvan met 30 minuten is verkort. Daarvoor is het nodig dat het Nederlandse publiek sneller in actie komt bij het zien van de eerste symptomen van een beroerte en direct 112 bellen voor hulp.

Voor 2022 hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • 23 procent van het Nederlands publiek kent de drie meest voorkomende eerste symptomen van een acute beroerte;
  • 88 procent van het Nederlandse publiek weet dat je direct 112 moet bellen zodra je de eerste symptomen van een beroerte ziet;
  • er zijn nieuwe manieren gevonden om de tijd tussen de symptomen en de behandeling van acute hart- en vaatziekten te verkorten.

Wat we hebben bereikt in 2021

  • In 2021 voerden we een publiekscampagne met mooie resultaten. De kennis van de drie meest voorkomende signalen van een beroerte steeg van 19 naar 27 procent. Het percentage mensen dat weet dat je 112 moet bellen bij een beroerte was al hoog en bleef gelijk (85%). Wel steeg het percentage mensen dat zegt ook bij een vermoeden van een beroerte te bellen. Een mooi resultaat, omdat er in de campagne werd benadrukt om ook bij twijfel 112 te bellen.
  • We hebben een subsidie toegekend aan het project Safety First Action van het Julius Centrum (Kenniscentrum Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht). Met dit project kunnen concrete verbeteringen in het beoordelingsproces bij NTS (Nederlandse Triage Standaard) worden gerealiseerd. Dit project start in 2022.
  • Onze e-learning Pijn Op de Borst voor doktersassistenten in huisartsenpraktijken wordt met ingang van 2022 ook via de kanalen van de NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten) aangeboden. In 2022 gaan we een dergelijk programma voor neurologische uitval ontwikkelen.

Conclusie

We hebben mooie resultaten behaald met de publiekscampagne over beroerte. De kennis van de meest voorkomende signalen steeg aanzienlijk. Het publiek vond onze campagne duidelijk, mooi en zelfs ontroerend. De campagne werd beoordeeld met een 8.1. Het blijft een onzekere factor of mensen in de praktijk snel in actie gaan komen bij de eerste signalen van een beroerte of een hartinfarct. In 2022 pakken we deze uitdaging verder op.