Voorlichting

De Hartstichting is en blijft een autoriteit op het gebied van hart- en vaatziekten en risicofactoren. Dit zien we terug in de groeicijfers van onze website hartstichting.nl, de goede Google-rankings, het grote aantal vragen aan de voorlichters, de goede klantbeoordelingen en de resultaten van verschillende kwalitatieve onderzoeken. Met onze voorlichting informeren we enorm veel Nederlanders. We inspireren hen zo om goed voor hun eigen hart en dat van een ander te zorgen. Dit doen we door:

 • onze onlinevoorlichting over hart- en vaatziekten, risicofactoren en gezond leven continu te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. Hiermee bereiken we niet alleen patiënten en hun naasten, maar ook een breed algemeen publiek;
 • één-op-één contact met de voorlichters via onze website en socialmediakanalen;
 • het ontwikkelen van tools zoals de dagboekapp, een bloeddrukchecker en de beweegtest, maar ook tools voor online doneren;
 • ondersteuning te bieden bij campagnes, (online) nieuwsbrieven en online-donateursacties van de Hartstichting.

Voorlichting

De Hartstichting is en blijft een autoriteit op het gebied van hart- en vaatziekten en risicofactoren. Dit zien we terug in de groeicijfers van onze website hartstichting.nl, de goede Google-rankings, het grote aantal vragen aan de voorlichters, de goede klantbeoordelingen en de resultaten van verschillende kwalitatieve onderzoeken. Met onze voorlichting informeren we enorm veel Nederlanders. We inspireren hen zo om goed voor hun eigen hart en dat van een ander te zorgen. Dit doen we door:

 • onze onlinevoorlichting over hart- en vaatziekten, risicofactoren en gezond leven continu te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. Hiermee bereiken we niet alleen patiënten en hun naasten, maar ook een breed algemeen publiek;
 • één-op-één contact met de voorlichters via onze website en socialmediakanalen;
 • het ontwikkelen van tools zoals de dagboekapp, een bloeddrukchecker en de beweegtest, maar ook tools voor online doneren;
 • ondersteuning te bieden bij campagnes, (online) nieuwsbrieven en online-donateursacties van de Hartstichting.

Wat we hebben bereikt in 2021

 • Bezoek website groeit met 6 procent In 2021 hebben 11,5 miljoen gebruikers onze website bezocht. Dat is 6 procent meer dan in 2020. Ter vergelijking: in 2020 ging het om 10,9 miljoen gebruikers, in 2019 om 8,7 miljoen. In totaal brachten deze gebruikers 17 miljoen bezoeken aan de website en bekeken daarbij 38,5 miljoen pagina’s. 7 op de 10 mensen bekijken onze website op hun mobiel en klanten waarderen de website met een 8,1.

 • Voorlichters beantwoorden 12.837 vragen Onze voorlichters hebben bijna 13.000 vragen beantwoord. De meeste vragen werden gesteld via de chatfunctie op de website, maar ook via telefoon, e-mail en social media. De vragen gingen over behandeling (met name over coronavaccinatie en medicijnen), hartritme, hartoverslagen, hartkloppingen, risicofactoren en gezonde leefstijl.

 • Goede beoordeling chatgesprekken Van de mensen die chatgesprekken met ons voeren, neemt 24 procent de tijd om feedback te geven. Ze kunnen de gesprekken waarderen van 1 (lage waardering) tot 5 (hoge waardering). 60 procent geeft ons een 5, en daar zijn we heel blij mee. Mensen ervaren de chatgesprekken als heel persoonlijk en prettig en waarderen het dat zij snel een antwoord krijgen.

 • Achterban waardeert website met 8.1 In het klanttevredenheidsonderzoek van 2021 is hartstichting.nl door onze achterban gewaardeerd met een 8.1. De voorlichting via de chat scoorde ook een 8,1. De telefoongesprekken met de voorlichters werden beoordeeld met een 7,8.

 • Pilot videovoorlichting in samenwerking met Catharina Ziekenhuis In 2021 hebben we samen met het Catharina Ziekenhuis een pilot met betrekking tot videovoorlichting opgezet voor patiënten die een bypassoperatie ondergingen. De pilot beoogde met name de ongeplande zorg te verlagen en het psychische en mentale herstel positief te beïnvloeden. De pilot was succesvol en de resultaten worden in 2022 in wetenschappelijke artikelen gecommuniceerd.

 • Onderzoek begrijpelijkheid onlinemiddelen Het afgelopen jaar hebben we meerdere keren onderzoek gedaan onder de (potentiële) gebruikers van onze onlinemiddelen. Hierdoor krijgen wij meer inzicht in de begrijpelijkheid en toepasbaarheid daarvan. Binnen de onderzoeksgroepen is daarbij altijd aandacht voor een goede afspiegeling van de samenleving. Daarom betrekken wij ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (zoals taalambassadeurs van Stichting ABC) bij deze onderzoeken.

 • Voorlichting: onze expertiserol inzetten als supporter van het hart We willen ons steeds meer ontwikkelen tot een digitale dienstverlener. Dus niet alleen informatie bieden over hart- en vaatziekten en hartgezond leven, maar mensen ook in staat stellen goed voor hun eigen hart en dat van een ander te zorgen. Dat doen we door online toegevoegde waarde te bieden aan onze gebruikers: bijvoorbeeld content die optimaal aansluit bij persoonlijke interesses en behoeften en tools voor een hartgezonder leven. Maar ook door digitale samenwerkingen met andere websites en organisaties die hartgezonder leven bevorderen. Hierdoor vergroten we ons bereik en impact.