Het effectief behandelen van hartfalen

Naar schatting leven er 239.000 mensen in Nederland met de diagnose hartfalen. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 342.000 hartfalenpatiënten zijn; een stijging van maar liefst 48 procent. Hartfalen kent meerdere vormen, nog niet voor alle varianten is een goede behandeling beschikbaar. Door intensief samen te werken en al onze inspanningen te bundelen in een Actieplan Hartfalen, hopen we én op het gebied van onderzoek én op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek de komende jaren meer te bereiken voor hartfalenpatiënten.

Het effectief behandelen van hartfalen

Naar schatting leven er 239.000 mensen in Nederland met de diagnose hartfalen. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 342.000 hartfalenpatiënten zijn; een stijging van maar liefst 48 procent. Hartfalen kent meerdere vormen, nog niet voor alle varianten is een goede behandeling beschikbaar. Door intensief samen te werken en al onze inspanningen te bundelen in een Actieplan Hartfalen, hopen we én op het gebied van onderzoek én op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek de komende jaren meer te bereiken voor hartfalenpatiënten.

Bij hartfalen werkt je hart minder goed, het pompt het bloed minder goed rond. Organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. De bloedvaten raken vol en er lekt vocht uit. Dit komt vooral terecht rond de longen en in buik, benen en enkels. Hartfalen komt voor in verschillende vormen, waarvan de meest voorkomende zijn: een hartspier die minder goed knijpt (systolisch hartfalen) en hartfalen door een stijve hartspier (diastolisch hartfalen). Voor systolisch hartfalen is een behandeling met medicijnen beschikbaar, voor diastolisch hartfalen nog niet. Patiënten met diastolisch hartfalen worden wel geholpen met het verlichten van de klachten.

Wat we willen bereiken

 • We willen dat er in 2022 een klinisch onderzoeksprogramma loopt, dat zich richt op de ontwikkeling van een effectieve behandeling van diastolisch hartfalen. Er is een goedlopende patiëntenregistratie voor hartfalen ontwikkeld en er wordt financiering beschikbaar gesteld door de Hartstichting en ZonMw voor registratiegebaseerd onderzoek naar hartfalen.
 • In 2022 is er een verkenning gedaan naar wat er nodig is om tot een effectieve behandeling voor diastolisch hartfalen te komen.
 • In 2030 is er een effectieve behandeling voor diastolisch hartfalen.

Hartfalenzorg op de juiste plek leidt tot betere behandeling en om versnelling te realiseren is samenwerking in hartfalenonderzoek nodig. Registratiegebaseerd onderzoek is belangrijk omdat het leidt tot inzicht in effectievere en betere behandelingen van hartfalenpatiënten doordat er gewerkt wordt met ‘gewone’ patiënten en er meer aandacht is voor behandeling op maat. Het is onderzoek op basis van anonieme data die in ziekenhuizen worden verzameld bij het behandelen van patiënten.

Hoe we het tot 2022 aanpakken

 • We breiden het aantal geregistreerde patiënten en centra uit die data leveren aan de Nederlandse Hartregistratie (NHR), waarmee het registratiegebaseerd onderzoek kan worden gerealiseerd.
 • We starten een landelijk programma voor het tijdig herkennen en behandelen van hartfalen volgens de richtlijn: Juiste HartZorg op de Juiste Plek.
 • We werken met de partners van Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) aan een Actieplan Hartfalen, waarin we meer aandacht vragen voor hartfalen.
 • We vormen een DCVA-samenwerkingsverband dat een infrastructuur maakt voor het registratiegebaseerd onderzoek én dat op zoek gaat naar een behandeling: Heart4Data.
 • We voeren een verkenning uit naar wat er nodig is om tot een effectieve behandeling van diastolisch hartfalen te komen.

Wat we hebben bereikt in 2021

 • We hebben een vervolgfinanciering toegekend. Onder de naam RECONNEXT wordt nu landelijk samengewerkt en onderzoek gedaan naar de behandeling van diastolisch hartfalen met onder meer maagzweermedicijnen.
 • We hebben een landelijke aanpak opgezet: Juiste HartZorg op de Juiste Plek.
 • In DCVA-verband hebben we het Actieplan Hartfalen opgesteld.

Conclusie

We zijn effectief in het financieren van onderzoek naar hart- en vaatziekten en het bevorderen van de onderlinge samenwerking. Het mogelijk maken van registratiegebaseerd onderzoek draagt bij aan een goede samenwerking en aan de effectiviteit.

Helaas krijgt hartfalen zowel van professionals als van het grote publiek nog onvoldoende aandacht. We hebben onze doelstellingen rondom hartfalen en boezemfibrilleren waar mogelijk ook samengebracht, omdat de problemen dezelfde aanpak behoeven. Beide hart- en vaatziekten hebben de juiste zorg op de juiste plek nodig.

We liggen wat uitvoering van de voorgenomen plannen betreft op koers. Zowel nationaal als internationaal loopt er een aantal onderzoeken naar de behandeling van diastolisch hartfalen. Hoe dicht we nu echt zijn bij het vinden van een behandeling en wat daar nog meer voor nodig is, verkennen we in 2022.