Voorlichting

Voor miljoenen Nederlanders is de Hartstichting een bron van informatie en inspiratie. Men vindt er tips en adviezen voor een hartgezonde leefstijl, informatie over het herkennen van risicofactoren en uitleg over hart- en vaatziekten en onderzoek daarnaar. Via hartstichting.nl en andere (online) media (zoals nieuwsbrieven en onze social kanalen) geven we op een zo persoonlijk mogelijke manier voorlichting en adviezen. We houden onze voorlichting continu actueel en verbeteren de vindbaarheid en toegankelijkheid.

We vinden het van groot belang dat al onze informatie en voorlichtingscampagnes een zo breed mogelijk publiek aanspreken en voor iedereen begrijpelijk is. Circa een op de drie Nederlanders beschikt over beperkte gezondheidsvaardigheden. Een deel van hen heeft daardoor moeite om gezondheidsinformatie te begrijpen en adviezen op te volgen. En dat, terwijl deze groep juist een grotere ziektelast ervaart. Daarom zijn we in 2020 gestart om onze campagnes en informatie specifiek bij deze doelgroep te testen, om zo de effectiviteit te verhogen. Zo hebben we een start gemaakt met het vereenvoudigen van onze brochures. En we passen de voorlichting op hartstichting.nl en andere online kanalen hierop aan; we gebruiken begrijpelijke en eenvoudige taal en zetten meer visualisaties en video in. Een mooi voorbeeld daarvan is een pilot met videovoorlichting in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Onze doelen

We willen dat steeds meer mensen gebruikmaken van hartstichting.nl voor informatie over een hartgezondere leefstijl en uitleg over hart- en vaatziekten en ons weten te vinden voor persoonlijk advies. Daarnaast willen we nieuwe online doneermogelijkheden aanbieden op thema’s en manieren die onze achterban aanspreken. Zo laten we de online inkomsten via hartstichting.nl groeien.

Dit hebben we bereikt in 2020

  • Het bezoek aan de website is opnieuw gegroeid: + 25 procent gebruikers (unieke bezoekers) ten opzichte van 2019. Het doel van 9,7 miljoen gebruikers is ruimschoots behaald met 10,9 miljoen (in 2019 was dit 8,7 miljoen en in 2018 6,7 miljoen).
  • Onze vijf voorlichters hebben 16.064 vragen beantwoord via chat, social media, telefoon en e-mail. Een op de vier mensen stelde een vraag over bloeddruk, 18 procent van de vragen ging over corona. Omdat we mensen sneller antwoord willen geven via de chat, zijn we gestart met een ‘chatbot’. Deze beantwoordt vooral eenvoudige vragen, bijvoorbeeld over bloeddruk. Complexe of persoonlijke vragen worden door een voorlichter beantwoord.
  • We hebben veel aandacht besteed aan voorlichting over bloeddruk, hartfalen en het verhoogde risico van corona voor hart- en vaatpatiënten.
  • Aan het begin van de eerste coronagolf hebben we een live programma over corona op Facebook uitgezonden waarin experts vragen van onze achterban beantwoordden.
  • Op 29 september vierden we de elfde Dress Red Day met de community op Facebook. Er was veel aandacht in de media voor het belang van onderzoek naar en kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Met de social-mediacampagne hebben we meer dan 1,8 miljoen vrouwen bereikt; een ruime verdrievoudiging ten opzichte van 2019.

De invloed van corona We hebben in korte tijd veel voorlichting rondom corona geproduceerd en verspreid onder onze achterban. Daarin verwerkten we steeds de nieuwste inzichten en informatie. We richtten ons in het bijzonder op het bieden van duidelijkheid - en zo mogelijk geruststelling - aan mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten. Een deel van deze groep loopt een verhoogd risico na een besmetting.