Gezonde voeding

In Nederland leven we in een omgeving die mensen stimuleert te veel en te calorierijk te eten. Het eten en drinken in de winkels is te zout, te vet en bevat te veel suiker. Veel zout eten verhoogt de bloeddruk, een hoge inname van verzadigd vet verhoogt het cholesterol. Dit zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Wij willen dat minder mensen een hoge bloedruk en een hoog cholesterol hebben. Wie weleen hoge bloeddruk of een hoog cholesterol heeft, moet de kans krijgen om gezonder te kunnen eten zodat de te hoge waardes dalen. Voedingskeuzes zijn meestal geen verstandelijke keuzes, en worden sterk beïnvloed door de omgeving. Daarom werken we aan een gezonde voedselomgeving. Om minder zout en minder verzadigd vet te kunnen eten, is het nodig dat de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen op dit punt verbetert. Dit noemen we productverbetering.

Onze aanpak

Vanuit het thema ‘Gezonde voeding’ werkt de Hartstichting, in samenwerking met de Nierstichting, de Maag Lever Darm Stichting en het Diabetes Fonds aan beleidsbeïnvloeding en beleidsverandering. We willen dat de overheid een effectief en impactvol systeem voor productverbetering opzet, zodat mensen vanzelf minder zout, verzadigd vet en suiker binnenkrijgen. Dit draagt bij aan een lager risico op een hoge bloeddruk en hoog cholesterol en dus aan een lager risico op hart- en vaatziekten.

We doen dit door:

  • het versterken van onze relaties met invloedrijke partijen, door samenwerking binnen een brede ‘voedingsalliantie’: de Alliantie Voeding voor een Gezonde Generatie (AVGG);
  • invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming;
  • onderzoek uit te voeren om erachter te komen hoe mensen denken over productverbetering;
  • te werken aan gezamenlijke standpuntbepalingen binnen de AVGG.

Onze doelen

Binnen de AVGG is het einddoel gericht op 2040 en loopt het huidige meerjarenplan tot 2025.

Dit hebben we bereikt in 2020

  • De oprichting van de AVGG, samen met het Diabetes Fonds, de Nierstichting en de MLDS.
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bezig met de opzet van een ‘nieuw systeem voor productverbetering’. De Hartstichting heeft inbreng geleverd. Zo’n dertig maatschappelijke gezondheidsorganisaties, kinderrechtenorganisaties en wetenschappers hebben medeondertekend.
  • We hebben inbreng gestuurd naar de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen.
  • Op initiatief van onderzoekstichting Questionmark hebben we vanuit de AVGG gewerkt aan het inzichtelijk krijgen hoe supermarkten meetbaar bijdragen aan een gezond voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf. Dit resulteerde in de publicatie van de Superlijst Gezondheid 2020.
  • Vanuit de AVGG hebben we een sleutelrol gespeeld in de totstandkoming van onderzoek naar draagvlak voor productverbetering in de samenleving.

De invloed van corona Door de coronapandemie had het ministerie van VWS andere prioriteiten, waardoor sommige projecten zoals het voedselkeuzelogo vertraging opliepen. Ook hebben voor ons relevante debatten in de Tweede Kamer niet plaatsgevonden. Onze relaties met invloedrijke partijen (public affairs) kregen een ander karakter, doordat er geen persoonlijke gesprekken of zogenoemde ‘wandelganggesprekken’ waren.

Ons inzicht We kunnen meer gebruikmaken van de inzet van Twitter en LinkedIn voor het bereiken van onze doelgroepen. Voor public affairs zijn dit belangrijke communicatiekanalen.

Conclusie Voor het thema ‘Gezonde voeding’ liggen we goed op koers. Productverbetering pakken we aan vanuit de AVGG met gezamenlijke doelstellingen. De oprichting van de AVGG is een belangrijke stap vooruit. We verwachten dat we hierdoor onze einddoelen versneld kunnen halen.