Iedereen kent z'n hart

Uitgangspunt is dat het belangrijk is je hart goed te kennen en je risico op hart- en vaatziekten in de gaten te houden. Daarom roept de Hartstichting iedereen vanaf 40 jaar op om jaarlijks zijn of haar waarden te checken, te beginnen met de bloeddruk. Is er sprake van een verhoogde waarde, dan kan iemand snel actie ondernemen. Of mogelijk is er sprake van een erfelijke hart- of vaatziekte, hoe kom je dat te weten? Door risico’s op hart- en vaatziekten eerder te herkennen, kunnen we het risico verlagen en hopelijk een hartziekte voorkomen.

  • Bloeddruk
  • Boezemfibrilleren
  • Erfelijke hart- en vaatziekten
  • Hartfalen eerder herkennen

Ken je hart, ken je waarden… Zoals Anita

In deze video vertelt Anita dat zij een te hoge bloeddruk had en wat zij heeft gedaan om haar bloeddruk te verlagen. Het is belangrijk je bewust te zijn van je waardes en hieraan te werken door gezond te leven, om je risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.