Campagne Corona hartonderzoek

Al snel na de uitbraak van de coronacrisis bleek dat veel coronapatiënten die ernstig ziek worden of overlijden hart- en vaatziekten of grote kans daarop hebben. Zelfs bij voorheen gezonde coronapatiënten zagen artsen hart- of vaatklachten ontstaan. Direct bij de start van de coronapandemie wist het publiek ons in grote getalen te vinden en kregen we vragen van bezorgde hart- en vaatpatiënten over corona. We zaten te springen om antwoorden op vele vragen, maar er was nog zo veel onduidelijk. Daarom zijn we samen met artsen en wetenschappers direct gestart met onderzoek om mensen zo snel mogelijk te kunnen helpen, opdat zo veel mogelijk patiënten corona overleven met zo min mogelijk schade aan hart of bloedvaten. Bijna alle ziekenhuizen deden mee. De verschillende onderzoeken bundelden we onder de naam ‘corona hartonderzoek’.

De acute coronacrisis en de impact op de achterban van de Hartstichting motiveerden de beslissing om in 2020 een campagne op te zetten om het noodzakelijke corona hartonderzoek te kunnen financieren. Een groot deel van de geplande afzonderlijke plannen van de verschillende teams en kanalen maakten plaats voor een gezamenlijke en eenduidige geefvraag aan alle doelgroepen die betrokken zijn bij de Hartstichting om de benodigde inkomsten te genereren, te weten € 1,5 miljoen.

Onze aanpak

Er werd een multidisciplinair team gevormd, met experts op het gebied van inhoud, communicatie en fondsenwerving. De onderzoeksteams waren betrokken (vanuit de bestedingskant) om het team op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen rondom de onderzoeken. De honorering van onderzoek verliep anders dan gebruikelijk, om het onderzoek zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen laten starten.

Campagne corona hartonderzoek (CHO) Om geld en aandacht voor dit onderzoek te vragen startten we een campagne. Via direct mails, social media, in nieuwsbrieven, tijdens de collecte en in onze overige contactmomenten. In de campagne namen we naast de vragen van cardiologen over corona juist ook de zorgen mee van hart- en vaatpatiënten en andere risicogroepen. Zorgen waarop we op dat moment geen antwoorden hadden. Zo benadrukten we het belang niet alleen vanuit de wetenschap en zorg, maar vooral ook vanuit de mens. We deelden verhalen van hartpatiënten die corona doormaakten, en van artsen die dagelijks te maken hadden met de diagnose en behandeling van corona bij hartpatiënten.

Dit hebben we bereikt in 2020

In totaal is € 2 miljoen opgehaald voor het corona hartonderzoek, € 0,5 miljoen meer dan het streefbedrag. En financierden we onderzoek waarmee veel meer kennis is verzameld over de relatie tussen corona en hart- en vaatziekten. De campagne sprak onze achterban aan, naast donateurs hebben we ook de zakelijke markt en vermogensfondsen weten te betrekken bij het behalen van deze doelen. Zo heeft bijvoorbeeld onze partner Upfield bijgedragen via het evenement ‘Hartstocht’.

Ons inzicht Een gezamenlijke aanpak met alle kanalen en het nog sterker werken in multidisciplinaire teams (onderzoek, communicatie en fondsenwerving) bleek zeer efficiënt en succesvol. Het opstellen van een gezamenlijke verhaallijn en van daaruit communiceren op een manier die voor elke doelgroep het beste was, zorgde ervoor dat we nog beter aansloten bij de behoefte van het publiek, waarmee we waarde toe hebben kunnen voegen in voorlichting en door financiering van corona hartonderzoek.

Toegewezen projecten corona hartonderzoek

Internationale registratie coronapatiënten met hart- en vaatklachten Om de relatie tussen hart- en vaatziekten en corona te onderzoeken hebben cardiologen met onze steun een registratie opgezet. Door allerlei gegevens bij te houden (testuitslagen, complicaties, gebruikte medicatie) is het mogelijk te volgen welke hart- en vaatproblemen en klachten door corona bij deze patiënten optreden. Analyse van de gegevens geeft artsen duidelijkheid over risico’s en de beste behandeling. Zo kunnen de artsen analyseren hoe vaak hart- en vaatproblemen optreden bij coronapatiënten, of corona ernstiger verloopt bij mensen met hart- en vaatziekten dan wel mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals een hoge bloeddruk, en welke groepen vooral gevaar lopen. Daarnaast kunnen de onderzoekers bestuderen of bepaalde medicijnen tegen hart- en vaatziekten, zoals bloeddrukverlagers, het verloop van corona beïnvloeden. Ook kunnen ze onderzoeken of behandelingen tegen corona bijvoorbeeld hartschade of hartritmestoornissen veroorzaken. De artsen willen ook na ontslag uit het ziekenhuis volgen hoe het met de patiënten gaat. Inmiddels doen 79 ziekenhuizen uit dertien landen mee en bevat de registratie al meer dan 7.000 patiënten.

Snelle diagnose en betere behandeling van hartpatiënt met corona door huisarts Hoe voorkomen we dat hartpatiënten die net besmet zijn met corona ernstig ziek worden of overlijden? Die vraag staat centraal in onderzoek dat we samen met huisartsen zijn gestart. We onderzoeken hoe huisartsen snel de juiste diagnose kunnen stellen en kunnen zien dat de patiënt achteruitgaat. En we zoeken naar de beste behandeling om ernstige klachten en ziekenhuisopname te voorkomen.

Hartonderzoek bij topsporters met corona We steunen een studie naar de gevolgen van corona voor het sportershart. Hieruit moet blijken welke schade en hartklachten corona kan veroorzaken. De wetenschappers gaan sporters met corona vijf jaar lang volgen en periodiek onderzoeken. Ze beschikken al over MRI-scans van het hart van 200 sporters die zijn gemaakt vóór de eerste coronagolf. Tijdens het onderzoek maken ze vervolgscans. Zo kunnen ze analyseren of corona schade in het hart heeft veroorzaakt en of deze schade in de loop van de tijd herstelt. Ook wordt onderzocht of er hartritmestoornissen optreden bij de sporters. Deze kunnen ontstaan door littekenweefsel als gevolg van een ontsteking aan het hart. Het onderzoek zal de sporters helpen te bepalen wanneer ze weer kunnen sporten na corona. Dit is nodig, omdat het hart voldoende rust nodig heeft om te herstellen na een ontsteking. De onderzoeksresultaten zijn ook van belang voor andere virussen die hartproblemen kunnen veroorzaken.

Resultaten corona hartonderzoek

De eerste resultaten van het registratieproject laten zien dat bij bijna 12 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, hartproblemen optreden tijdens de opname. Bijna 7 procent (200 patiënten) van deze ernstig zieke patiënten kreeg een longembolie. Boezemfibrilleren (142 patiënten, 4,7%) en andere ritmestoornissen van de boezems zijn de meest voorkomende complicaties aan het hart. Ernstige hartcomplicaties komen minder vaak voor. Bij de ernstig zieke patiënten op de intensive care treden deze complicaties vaker op. Ruim 60 procent van de patiënten in de studie was man en de gemiddelde leeftijd was 67 jaar. Bijna eenderde van de patiënten had vóór de opname in het ziekenhuis al een hart- of vaatziekte. De meesten van hen hadden eerder een hartinfarct doorgemaakt of angina pectoris (463 patiënten, 15,4%). Tijdens het verblijf in het ziekenhuis overleden 595 patiënten (19,8%), waarvan zestien patiënten (2,7% van de overledenen) door problemen aan het hart. De patiënten verbleven gemiddeld zeven dagen in het ziekenhuis. Diegenen die op de intensive care terechtkwamen, verbleven daar gemiddeld dertien dagen. Welke patiënten een groter risico hebben dat de corona ernstig bij hen verloopt, moeten de onderzoekers nog analyseren. Vervolgonderzoek moet ook nog uitwijzen hoeveel patiënten complicaties krijgen en houden op de lange termijn, ook na een opname in het ziekenhuis. In het huisartsenonderzoek zijn de gegevens geanalyseerd van ruim 500 mensen in de regio Den Bosch, die zich dit voorjaar bij de huisarts meldden met klachten die kunnen wijzen op corona. De onderzoekers zien dat het risico op ziekenhuisopname niet voor iedereen gelijk is. Het risico stijgt met de leeftijd, en neemt ook toe als je diabetes of hartfalen hebt. Daarnaast lopen mannen meer risico dan vrouwen. Verder onderzoek is nog nodig om coronapatiënten die thuis plotseling achteruitgaan, op tijd te kunnen behandelen.