Eerder opsporen en oplossen

Het aantal mensen dat de komende jaren een hart- of vaatziekte krijgt, groeit. Vaak zijn bij deze mensen nu al risicofactoren aanwezig. Het is dan ook noodzakelijk dat we (risicofactoren voor) aandoeningen aan hart en/of vaten in een veel vroeger stadium herkennen, opsporen én beter behandelen, dat wil zeggen sneller én effectiever!

Daarbij hebben we een samenleving voor ogen die voldoet aan de volgende vier idealen:

Bovenstaande doelen dragen bij aan 5 thema’s, die geformuleerd zijn in: