Campagnes

Met onze campagnes laten we zien wat mensen zelf kunnen doen om hun hart zo gezond mogelijk te houden en we bieden concrete handvaten om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe je je bloeddruk zelf thuis kunt meten. Of hoe je hartfalen kunt herkennen, zodat je sneller bij de huisarts komt en daarmee erger kunt voorkomen. Daarnaast laten we zien hoe je er kunt zijn voor het hart van een ander op het moment dat dat van levensbelang is. Bijvoorbeeld bij een hartstilstand, hartinfarct of beroerte. Door de signalen te herkennen en te weten hoe je moet handelen, kan iedereen sneller de juiste hulp krijgen. Maar ook door onderzoek te steunen waardoor er betere behandelingen komen voor hart- en vaatziekten.

We hebben iedereen nodig om ervoor te zorgen dat meer mensen langer een gezond hart hebben. We laten zien dat iedereen daarin een rol kan vervullen. Bedrijven, donateurs, vrijwilligers, wetenschappers en politiek. Wij verbinden, maken mogelijk en bieden steun, maar het begint bij jezelf. Daarom willen we met onze campagnes nog meer mensen aanspreken en betrekken. We hebben in 2020 onze communicatiestrategie voor 2021 uitgedacht en de contouren hiervoor neergezet. Het zelf goed voor je eigen hart zorgen wordt daarin nog belangrijker. Want uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen. In 2021 werken we dit verder uit: ‘Jij & je hart. Met de support van de Hartstichting’. Krijg je toch iets aan je hart, dan moet je zo snel mogelijk de juiste hulp en behandeling krijgen. Zo zorgen we dat een gezond hart voor iedereen binnen bereik komt en meer mensen langer leven in betere gezondheid.

Onze doelen

Als we willen dat meer mensen goed voor hun hart gaan zorgen, dan moeten ze hun hart relevant (gaan) vinden in hun leven. Daarom hebben we dit tot ons belangrijkste doel gemaakt: wij willen ‘de betrokkenheid bij het hart’ vergroten. De focus op het hart, en niet zozeer op onszelf als organisatie, is een nieuwe, spannende koers.

Dit hebben we bereikt in 2020

  • Merkcampagne, januari: we voerden de merkcampagne ‘Je hart ben jij, wij zijn er voor je hart’, gericht op de doelgroep 40-59 jaar. We sloten de televisiespot af met de oproep om samen met ons Nederland hartveiliger te maken. Met dit laatste refereren we aan ons 6-minutennetwerk, waarvoor voldoende burgerhulpverleners en 24-uur beschikbare AED’s nodig zijn. De campagne kwam tot stand met steun van Philips. Uiteindelijk heeft 79 procent van de doelgroep (bijna 3,7 miljoen personen) onze televisiespot één of meer keer gezien. De doelgroep beoordeelt de campagne met een eindscore van 7,3 en omschreef de campagne als ’krachtig’, ‘overtuigend’ en ‘aansprekend’. Ook vind men de commercial ‘passend’ bij de Hartstichting. De campagne zet het vaakst aan tot ‘goed zorgen voor mijn hart’ (54% van de ondervraagden), het handelingsperspectief werkte hierbij positief.
  • VriendenLoterij-campagne, februari/maart: De VriendenLoterij voerde campagne onder de noemer ‘PrijzenBingo’. Zes weken lang was de kernboodschap van deze PrijzenBingo: ‘Binnen 6 minuten hulp bieden, daar gaan we voor!’ De nieuwe deelnemers die de VriendenLoterij via deze campagne binnenhaalde, spelen geoormerkt mee voor de Hartstichting. Zolang zij blijven meespelen, ontvangt de Hartstichting een deel van hun inleg. Deze inkomsten vallen onder de inkomstencategorie ‘Loterijen’. Deze VriendenLoterij campagne voor een goed werkend oproepsysteem werd, net als de ‘hartveiliger campagne’ van de Hartstichting, gesteund door Philips. De campagne bestond onder andere uit een televisiespot, landelijke abri’s, huis-aanhuisflyers, online video en een actiesite. Via het reguliere televisieprogramma Lingo werd door bekende Nederlanders gespeeld om AED’s.
  • Omdat de publiekscampagnes door corona geen doorgang vonden, was het des te belangrijker om in contact te blijven met hart- en vaatbetrokkenen. Het coronavirus zorgde immers voor veel onzekerheid bij hart- en vaatpatiënten. Via Exterion Media kregen we de kans gratis op abri’s in het land te adverteren. Met de boodschap ‘Wij steken iedereen een hart onder de riem. Hoe? Kijk op hartstichting.nl’ hebben we bekendheid gegeven aan onze diensten. Eén van de diensten was bijvoorbeeld een Facebook livestream en live chat.
  • De bloeddrukcampagne werd door corona gewijzigd van ‘fysieke meetpunten’ naar thuismeten. Dit hebben we online ondersteund met (video) content, live chat en de bloeddrukcalculator die mensen een persoonlijk advies geeft hoe hun bloeddruk gezond te houden.
  • De campagne Hartfalen met de online ‘Hartenkaart’ was heel succesvol. Een mooi voorbeeld van hoe we een relatief oudere doelgroep effectief kunnen bereiken via onze sociale en online kanalen.

Inzet ambassadeurs en ervaringsdeskundigen

Vele BN’ers en ervaringsdeskundigen zetten zich dit jaar weer voor ons in. BN’ers helpen ons om de betrokkenheid bij het hart te vergroten, omdat ze voor velen een voorbeeld zijn en vaak een groot bereik hebben. Zo waren we heel blij met de inzet van Dieuwertje Blok, zij presenteerde op Facebook de livestream over corona. Tanja Jess vertelde in de 5 Uur Show over het onderzoek van Hester den Ruijter naar hartfalen bij vrouwen. Bas Westerweel zette zich in voor de 6-Minutenzone. De video van Daphne Deckers werd ingezet tijdens de social campagne Bloeddruk. Zoey Ivory hielp mee met de mobiele collecte. Barbara de Loor heeft in oktober bijgedragen aan ‘Hartstocht’ (alternatief 11strandentocht). Het zijn enkele voorbeelden van de talloze manieren waarop BN’ers ons helpen bij ons werk. Ook hebben onze ervaringsdeskundigen hun hartsverhalen gedeeld. Bijvoorbeeld over hun leven in coronatijd, om zo ook anderen deelgenoot te maken van hun zorgen en oplossingen. We deelden verhalen in onze campagnes, zoals de campagne Bloeddruk en campagne Hartfalen. Verhalen van onze ervaringsdeskundigen geven onze campagnes een gezicht en versterken de boodschap.

Helaas bereikte ons in de zomer het bericht van het overlijden van onze eerste ambassadeur Toon Hermsen. Het was zijn ultieme droom Nederland hartveilig te maken door het inzetten van AED’s. Indirect heeft hij op deze manier vele levens gered. We zijn hem enorm dankbaar voor al zijn werk voor de Hartstichting en voor dit belangrijke doel.

Producten voor kinderen met een hartaandoening: TikkieRing en Kris Krokodil

  • In de tweede helft van 2020 voerden onder andere de Hartstichting en stichting Hartekind gesprekken over een overname van de TikkieRing. Per 1 januari 2021 heeft de Hartstichting de TikkieRing officieel overdragen aan stichting Hartekind. Deze ring met bedels heeft de afgelopen negen jaar bijna 15.000 jonge hartpatiënten geholpen. Stichting Hartekind richt zich specifiek op kinderen met een hartaandoening. Daarom is de TikkieRing hier goed op zijn plaats.
  • De Hartstichting behoudt Kris Krokodil, een knuffel met een hartafwijking, te zien aan het litteken op zijn borst. Kinderen kunnen Kris gebruiken om over hun hartafwijking te praten. In 2020 hebben zo’n 300 kinderen Kris Krokodil bij ons aangevraagd.

De invloed van corona Ons plan om de betrokkenheid bij het hart te vergroten door het voeren van publiekscampagnes, hebben we helaas moeten bijstellen. In januari hebben we een campagne gevoerd, met als één van de uitingen de televisiespot ‘Je hart ben jij.’ Door corona hebben we de geplande campagnes in maart (merk/ collecte), mei (bloeddruk), juni (hartfalen) en september (merk) geannuleerd. De campagnes Bloeddruk en Hartfalen zijn verschoven naar oktober en november 2020. Door de tijdelijke campagnestop is ‘de betrokkenheid bij het hart’ in 2020 niet toegenomen, maar ook niet afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat dit kan worden verklaard door het feit dat mensen hun ‘gezondheid in het algemeen’, waaronder ook de gezondheid van hun hart, door corona belangrijker zijn gaan vinden.

Conclusie In 2020 hebben we met ons merk en met publiekscampagnes minder grote stappen gezet dan vooraf gehoopt. Het was een jaar waarin we van een abrupte ‘campagnestilstand’ vanaf het tweede kwartaal, belandden in een absolute campagneproductie ‘onder hoge druk’ in het vierde kwartaal. Daarmee is het een jaar geworden waarin collega’s hun wendbaarheid en doorzettersmentaliteit toonden waarop we heel trots kunnen zijn.