Iedereen de beste behandeling

Uitgangspunt is dat als iemand een hart- of vaatziekte krijgt, iemand dan ook de best mogelijke behandeling kan krijgen, afgestemd op de persoonlijke situatie en liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarom zoekt de Hartstichting continu naar nieuwe kennis om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en beter te behandelen. We maken medischwetenschappelijk onderzoek mogelijk. Een grote groep (top)wetenschappers in Nederland werkt dag in, dag uit aan meer kennis en medische inzichten en brengt deze vervolgens in de praktijk. Door onderzoek en innovatie willen we nieuwe oplossingen voor hart- en vaatziekten versnellen. We versnellen de ontwikkeling en de brede toepassing van nieuwe oplossingen in de zorg. Voor een aantal ziektebeelden, bijvoorbeeld hartfalen, is veel gezondheidswinst te behalen in het beter toepassen van de kennis die we al hebben. Zo zijn we samen in staat hart- en vaatziekten eerder op te sporen en steeds beter te behandelen.

  • Effectief behandelen van hartfalen
  • Onderzoek dat leidt tot impact

Iedereen de beste behandeling

In deze video laten onderzoekers zien hoe zij werken aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te kunnen behandelen. Onderzoeken waaraan zij kunnen werken dankzij de onmisbare hulp van onze donateurs.