Heel Nederland een 6-Minutenzone

Per jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Als je direct 112 belt en binnen de eerste zes minuten start met reanimeren en een AED inzet, is de overlevingskans het grootst. Op veel plekken kunnen we via het landelijk reanimatie-oproepsysteem HartslagNu burgerhulpverleners oproepen en AED’s inzetten. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die kunnen reanimeren en opgeroepen worden bij een hartstilstand in de buurt. Helaas is dit nog niet overal mogelijk, omdat er nog niet overal voldoende burgerhulpverleners en AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu. Ook is het voortbestaan van het systeem nog niet helemaal zeker, omdat er nog geen structurele financiering is. De Hartstichting streeft ernaar dat iemand die een hartstilstand krijgt overal in Nederland binnen zes minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd kan worden met een AED. Hierdoor kunnen veel levens worden gered.

Onze aanpak

Vanuit het thema ‘Heel Nederland een 6-Minutenzone’ werken we al jaren aan een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. We varen daarbij op jarenlange kennis en ervaring op het gebied van hartstilstand en reanimatie. We leveren een belangrijke bijdrage aan het werven van AED’s en burgerhulpverleners door het belang hiervan onder de aandacht te brengen. Onze focus ligt nu op een dekkend AED-netwerk. We doen dit samen met HartslagNu, stichtingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We willen onze rol als kennisautoriteit op het gebied van hartstilstand, reanimatie en 6-Minutenzone versterken door een actieve bijdrage te leveren aan meer onderzoek op dit terrein.

HartslagNu HartslagNu beschikt over een schat aan data die relevant kunnen zijn voor onderzoek naar burgerhulpverlening en reanimatie. De Hartstichting en HartslagNu willen deze data voor een bredere groep beschikbaar maken voor onderzoek en kwaliteitsdoeleinden. Het Netherlands Heart Institute/Durrer Center heeft geholpen om het proces van aanvraag tot data-uitgifte te professionaliseren. Dankzij de data die worden verzameld door reanimatieoproepsysteem HartslagNu en die worden gebruikt in onderzoek kunnen we nóg meer te weten komen. De Hartstichting is en blijft nauw betrokken bij oproepsysteem HartslagNu. Door onze bestuurszetel heeft de Hartstichting invloed op de koers van HartslagNu en het verder ontwikkelen van het oproepsysteem. Doordat we inzicht hebben in de data, kunnen we publicitair aandacht vragen voor het grote belang van burgerhulpverlening en de inzet van AED’s bij een hartstilstand. We blijven invloed uitoefenen richting overheid en politiek.

Reanimatiepartners Onze bijna 500 reanimatiepartners geven in heel Nederland laagdrempelige reanimatietrainingen tegen lage kosten. Zo zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen een hartstilstand kunnen herkennen en kunnen reanimeren. Ook zorgt dit voor nieuwe aanwas van burgerhulpverleners en zorgen we ervoor dat de reanimatiekennis en -vaardigheden van bestaande burgerhulpverleners actueel blijft.

Hartstilstand zonder getuigen De overlevingskans neemt sterk toe als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimeren en er een AED wordt ingezet. Maar hoe doe je dat als er geen getuige bij is op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt? In ons project 'Hartstilstand Zonder Getuigen’ gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen. We hebben hiervoor een onderzoeksprogramma opgezet. Snelle herkenning van een hartstilstand zonder getuige is namelijk mogelijk met behulp van technologie.

Onze doelen

Dit hebben we bereikt in 2020

  • Er zijn nu rond de 238.000 burgerhulpverleners en 24.000 AED’s aangemeld bij HartslagNu. Met HartslagNu ontwikkelden we een kaart waarop te zien is waar nog AED-loze zones zijn. Eind 2020 waren dit er 1.631. Deze locaties kan het publiek vinden op de websites van de Hartstichting en HartslagNu. Zo kunnen we geld en andere middelen zo goed mogelijk inzetten om het netwerk zo snel en effectief mogelijk dekkend te maken.
  • We hebben ervoor gezorgd dat er meer dag en nacht beschikbare AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu. Hierdoor is ook de 6-Minutenzone dekking gestegen. Eind 2020 had 61 procent van de postcodegebieden een 100 procent dekking. Als we kijken naar een 6-Minutenzone dekking van 80 procent of hoger, dan heeft al 83 procent van de 4-cijferige postcodes dit bereikt.
  • Begin 2020 is een grote massamediale campagne door de VriendenLoterij gevoerd en geld opgehaald voor AED’s. Met dit geld van de VriendenLoterij kunnen wij witte vlekken van AED’s voorzien. Ook fonds Vermillion heeft bijgedragen aan meer aangemelde AED’s.
  • We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met technisch dienstverlener Unica voor het ophangen van AED- buitenkasten en dit geïntegreerd in onze verspreidingsprocessen.
  • Dankzij een geslaagde lobby heeft HartslagNu subsidie gekregen van het ministerie van VWS voor 2020-2021 en is er uitzicht op structurele financiering.
  • We hebben een overeenkomst met de AED-brancheorganisatie afgesloten en de samenwerking intensiever gemaakt. De aangesloten AED-leveranciers zijn toegewijde partners in het streven naar een stabiel landelijk oproepsysteem.
  • Het onderzoek naar de haalbaarheid van een landelijk reanimatieregister is afgerond. Dit onderzoek werd uitgevoerd door adviesbureau SiRM in opdracht van de Hartstichting, Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).
  • Er is een oproep voor een onderzoeksaanvraag ontwikkeld en uitgezet voor het onderzoeksprogramma ‘Hartstilstand zonder getuigen’. Met veel succes heeft de Hartstichting een digitale netwerkbijeenkomst georganiseerd als start van het onderzoeksprogramma. Het doel van de bijeenkomst was om de juiste partijen bij elkaar te brengen om uiteindelijk tot een oplossing te kunnen komen. Partijen kunnen nu een onderzoeksvoorstel indienen bij de Hartstichting.

De invloed van corona Corona heeft invloed gehad op de snelheid waarmee we onze doelen konden realiseren. Een groot deel van het jaar konden onze reanimatiepartners geen reanimatietrainingen geven vanwege corona. Met vele vastgoedpartijen werken we aan de missie ‘Vastgoedsector hartveilig’. Zo kunnen zij zorgen voor AED’s op hun locaties waar nog dag en nacht beschikbare AED’s nodig zijn. Onze vastgoedmissie zouden we met meer snelheid hebben willen uitvoeren, maar corona dwong ons tot het aanpassen van doelen met onze partners en ambassadeurs. Het geplande Vastgoeddiner kon niet doorgaan. De vastgoedbeurs Provada kon niet echt ons podium worden, zoals beoogd.

Samenwerking We zijn trots op onze samenwerking met en het betrekken van vele partijen, zoals HartslagNu, VriendenLoterij, Philips, Procardio, Medizon, AEDPartner, Medisol, FHI, verschillende vastgoedorganisaties, supermarkten, Durrer, SiRM, Stan, NZA en het ministerie van VWS.

Ons inzicht De financiering van HartslagNu heeft lang geduurd, maar geduld en toewijding worden beloond.

Conclusie Al met al liggen we goed op koers onderweg naar onze doelstelling in 2022. We hebben een mooie rol in de projectorganisatie bij de verspreiding van AED’s en als vraagbaak voor het publiek en partners. Ook zijn we effectief in het verbinden van onze kennis op het gebied van reanimatie en onderzoek. Zo komen we steeds een stap dichter bij ons doel.