Bloeddruk

Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders hebben een hoge bloeddruk, zonder dat ze dit zelf weten. Een hoge bloeddruk geeft namelijk meestal geen klachten. Maar de bloedvaten staan wel continu onder een te hoge druk. Hierdoor neemt het risico op onder andere een hartinfarct en een beroerte toe. Hoge bloeddruk wordt vaak gezien als een ‘ouderdomskwaal’, terwijl je vanaf je veertigste al meer kans hebt op een hoge bloeddruk.

Wij willen dat alle Nederlanders een gezonde bloeddruk hebben. Een gezonde bloeddruk verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en vermindert de ziektelast door hart- en vaatziekten.

Onze aanpak

Vanuit het thema ‘Bloeddruk’ werken we aan bewustwording bij mensen van 40 tot 70 jaar en stimuleren we 40-plussers jaarlijks hun bloeddruk te (laten) meten. Zelf meten kan eenvoudig thuis. Ook stimuleren we partijen, waaronder werkgevers, om bloeddrukmeetpunten in te richten. We helpen mensen om hun bloedrukwaarden te begrijpen en te interpreteren. Is de bloeddruk ernstig verhoogd, dan adviseren we mensen naar de huisarts te gaan. Aan een (licht) verhoogde bloeddruk kunnen mensen zelf veel doen door gezonder te leven. We helpen met betrouwbare informatie. Willen mensen persoonlijke ondersteuning, dan verwijzen we hen door naar betrouwbare (online) leefstijlcoaching. Om het jaarlijks meten tot een gewoonte te maken, vragen we vanaf 2021 alle 40-plussers jaarlijks in mei de bloeddruk te meten of te laten meten. We breiden de samenwerking met partners uit, om samen meer bereik en impact te realiseren. Op onze website bieden we informatie aan over hoe je je bloeddruk zelf thuis meet. Als je vervolgens je waarden invult in de bloeddrukcalculator, krijg je een advies op maat. Omdat sommige mensen niet snel zelf hun bloeddruk zullen meten en een extra duwtje nodig hebben, stimuleren we onder andere werkgevers om een fysiek meetpunt in te richten waar mensen hun bloeddruk kunnen laten meten. We hebben afstemming met huisartsen, zodat zij onze campagne kennen en dezelfde boodschap uitdragen. Tevens onderzoeken we hoe digitale zorg op afstand kan leiden tot meer zelfmetingen thuis. We willen dat huisartsen en de PraktijkOndersteuners Huisartsen (POH’s) meer aandacht schenken aan een gezonde leefstijl bij een (licht) verhoogde bloeddruk, en willen daarbij helpen. Ook zou digitale zorg op afstand een rol kunnen spelen. Een deel van de mensen is bang dat ze bij een hoge bloeddruk direct aan de medicatie moeten. Dit is lang niet altijd het geval. Heb je een hoge bloeddruk, dan kun je deze in veel gevallen verlagen door gezonder te leven. In 2021 bieden we twintig personen met een hoge bloeddruk een leefstijlprogramma aan. Doel is om onder begeleiding hun bloeddruk te verlagen. We gebruiken hun verhalen om andere mensen te inspireren. We werken hierbij samen met Vital10, een digitaal platform waar mensen ondersteuning op maat krijgen van zorgprofessionals.

Onze doelen

Dit hebben we bereikt in 2020

  • We hebben campagne gevoerd om 40- tot 60-jarigen aan te zetten om zelf thuis jaarlijks de bloeddruk te meten. Het realiseren van fysieke meetpunten op het werk en andere openbare locaties was door corona niet mogelijk. We gaan ervan uit dat de gedane voorbereidingen bruikbaar zijn voor de toekomst. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat 37 procent van de mensen aangeeft iets van de campagne te hebben gezien of gehoord (in november 2019 was dit 28 procent en in mei 2019 was dit 31 procent). Inmiddels geeft 66 procent van de mensen van 40 tot 70 jaar aan het afgelopen jaar de bloeddruk te hebben gemeten.
  • Onze strategische partner Menzis heeft tijdens de campagneperiode aandacht besteed aan het belang van jaarlijks bloeddruk meten. Via SamenGezond, de online gezondheidsapp van Menzis, konden mensen een gevalideerde bloeddrukmeter met korting kopen.
  • Ook Bol.com en Kruidvat promootten in deze periode bloeddrukmeters van de ‘STRIDE BP lijst’, een lijst met betrouwbare bloeddrukmeters, te vinden op onze website.
  • Samen met de Nierstichting en het Diabetes Fonds ondersteunen we &niped bij de uitvoering van de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC). Via werkgevers, verzekeraars en gemeenten hebben Nederlanders toegang tot deze preventieve gezondheidscheck. In 2020 hebben zo’n 8.500 deelnemers hun bloeddruk gemeten en cholesterolwaarden laten bepalen.
  • Midden- en kleinbedrijven kunnen ‘Preventiepartner’ van de Hartstichting worden, waarbij ze een jaarlijkse bloeddrukmeting voor werknemers aangeboden krijgen. Inmiddels zijn 74 bedrijven preventiepartner.

We zijn trots dat we in zo’n korte tijd succesvol konden omschakelen van een campagne met openbare meetpunten naar een campagne die gericht was op thuis meten. We hebben nieuwe partners gevonden, die samen met ons het bereik van de campagneboodschap hebben vergroot en de verkoop van bloeddrukmeters hebben aangewakkerd. We schatten in dat onze partners Bol.com, Kruidvat, online gezondheidsplatform SamenGezond en Bloeddrukmeter.shop, samen zo’n 25.000 bloeddrukmeters hebben verkocht tijdens de campagneperiode.

De invloed van corona Corona heeft geen effect gehad op onze doelstellingen. Wel is de doelstelling voor 2022 aangescherpt op basis van nieuwe inzichten. Door corona hebben we de bloeddrukcampagne moeten verzetten naar oktober en hebben we versneld ingezet op thuis meten, met een aangepaste strategie, campagneboodschap, aanpak en andere partners. Zo’n 700 vrijwilligers, mensen die zich betrokken voelen bij het werk van de Hartstichting, stonden klaar om bloeddrukmeetpunten te bemannen. Helaas kon dit niet doorgaan.

Ons inzicht In 2019 richtten we ons op mensen van 40 tot 70 jaar. Uit onderzoek bleek dat 60-plussers al regelmatig de bloeddruk meten. Ook bleek dat mannen vaker een hoge bloeddruk hebben dan vrouwen, maar dit minder vaak meten. De campagne richtte zich in 2020 daarom op mensen van 40 tot 60 jaar, met speciale aandacht voor mannen. Daarnaast riepen we mensen op om ‘jaarlijks’ de bloeddruk te meten, omdat veel mensen ‘regelmatig’ meten onduidelijk vonden.

Conclusie Zo’n twee derde van de Nederlanders tussen 40 en 70 jaar vindt het inmiddels normaal om jaarlijks de bloeddruk te meten, 66 procent geeft aan het afgelopen jaar de bloeddruk te hebben gemeten. De 40- tot 60-jarigen blijven achter, hen willen we de komende jaren extra aanmoedigen. We streven naar 75 procent in 2022, met de nieuwe plannen vertrouwen we erop dit te kunnen halen.