Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren (BF) is de meest voorkomende hartritmestoornis in Nederland. Er wordt ook wel gesproken van atriumfibrilleren (AF), maar in dit jaarverslag houden we de term boezemfibrilleren aan. Er zijn ruim 350.000 patiënten, we verwachten dat dit aantal in 2030 met 30 procent gestegen is. Bij mensen met boezemfibrilleren klopt het hart onregelmatig en vaak ook sneller dan normaal. Zij lopen een verhoogd risico op een herseninfarct. Bloedverdunners verlagen het persoonlijke risico op een herseninfarct met 66 procent. Echter, 14 procent van de patiënten krijgt geen bloedverdunners, terwijl ze daar volgens de richtlijnen wel een indicatie voor hebben. Ook zijn er naar schatting 80.000 Nederlanders die boezemfibrilleren hebben, maar bij wie dit niet is vastgesteld. Zij krijgen niet de behandeling die ze zouden moeten krijgen.

Wij willen dat mensen met boezemfibrilleren actief worden opgespoord en dat alle patiënten een goede behandeling krijgen die voldoet aan de richtlijnen.

Onze aanpak

Vanuit het thema ‘Boezemfibrilleren’ is de aanpak gericht op het stimuleren van goede regionale zorg voor patiënten met boezemfibrilleren. We stimuleren huisartsen en cardiologen in de regio om gezamenlijk een plan te maken voor actieve opsporing en een goede behandeling van deze patiënten. Mensen die de diagnose boezemfibrilleren krijgen, kunnen direct een passende behandeling krijgen. Om dit te realiseren, werken we samen met partners binnen het ‘CUSTOM-AF consortium’. De looptijd van het consortium is voorlopig 3,5 jaar. Een aantal regio’s in Nederland loopt voorop als het gaat om deze ketenzorg. Om zo veel mogelijk andere regio’s te inspireren, deelt het consortium deze regionale voorbeelden. Om de regio’s op weg te helpen bij de ontwikkeling van een eigen ketenzorgplan, wordt een leidraad ontwikkeld. Zo hoeft niet elke regio opnieuw het wiel uit te vinden.

Onze doelen

Dit hebben we bereikt in 2020

In 2020 hebben we met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Connect en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) het CUSTOM-AF consortium opgericht. Het doel van dit landelijke consortium is om de zorg aan mensen met boezemfibrilleren te verbeteren en zo het aantal herseninfarcten veroorzaakt door boezemfibrilleren terug te dringen. Met de gekozen aanpak wordt het opsporen en beter behandelen van patiënten met boezemfibrilleren geïntegreerd in de bestaande zorg. Dit waarborgt de continuïteit. Het consortium heeft een stevige inhoudelijke basis gelegd, die noodzakelijk is voor de vervolgstappen in 2021 en 2022:

  • Er ligt een medisch-inhoudelijke onderbouwing van ketenzorg voor mensen met boezemfibrilleren.
  • Er zijn inspirerende regiovoorbeelden gedefinieerd en omschreven.
  • In een aantal regio’s is onderzoek gedaan naar knelpunten en drijfveren voor een ketenzorgaanpak.
  • Er is een analyse gedaan van kosteneffectiviteit, dat wil zeggen de financiering die nodig is voor de ketenzorgaanpak in verhouding tot de besparing op medische kosten als mensen tijdig gediagnosticeerd en behandeld worden.

Daarnaast zijn er gesprekken geweest met relevante landelijke en regionale partijen, die een inhoudelijke, procesmatige of financiële bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van het consortium.

De invloed van corona In 2020 hebben we onze voorbereidingen kunnen treffen. We hopen dat in 2021 de zorgprofessionals in de regio, en dan vooral de huisartsen, ondanks corona voldoende ruimte hebben om met nieuwe projecten zoals regionale ketenzorg aan de slag te gaan.

Samenwerking Partners van het CUSTOM-AF consortium zijn: Nederlandse Vereniging Van Cardiologen (NVVC) Connect, Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartVaatHAG), de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA), de Hartstichting en patiëntenvereniging Harteraad. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert het consortium.

Ons inzicht Door de samenwerking te zoeken met andere partijen, hebben we gekozen voor een duurzaam traject. Bij samenwerken hoort ook goede afstemming, dit kost meer tijd dan vooraf gedacht.