Eerder behandelen bij acute hart- en vaatziekten

Bij een beroerte en een hartinfarct is snel handelen van levensbelang. Hoe eerder iemand in het ziekenhuis wordt behandeld, des te beter het is. Nu zit er nog vaak onnodig veel tijd tussen de start van de signalen en de behandeling. Hierdoor overlijden mensen of ze houden blijvende beperkingen. Men herkent de signalen vaak niet direct en wacht te lang met hulp zoeken. Bij een beroerte zoekt 33 procent pas na vier uur of langer hulp, bij een hartinfarct is dat zelfs 50 procent. De snelste weg om in het ziekenhuis te komen is via 112. Bij een beroerte komt 24 procent van de patiënten via 112 in het ziekenhuis, bij een hartinfarct is dat slechts 14 procent. Dit zorgt voor onnodig tijdverlies.

We willen de tijd verkorten die zit tussen de start van de signalen en de start van de behandeling. Versnelling in tijd tussen klacht en behandeling leidt tot een verlaging van de stijging van de ziektelast.

Onze aanpak

Vanuit het thema ‘Eerder behandelen bij acute hart- en vaatziekten’ leggen we de nadruk op beroerte. Daarnaast hebben we doelen voor hartinfarct.

Beroerte De ziektelast bij beroerte is groot. Van de overlevenden houdt een groot deel, ook op lange termijn, blijvende beperkingen over. Eerder voerden we een publiekscampagne op het herkennen van de drie meest voorkomende signalen van een beroerte. Helaas leidt het kennen van de signalen niet altijd tot sneller hulp zoeken via 112. Signalen zijn soms minder duidelijk of men ziet ze niet als levensbedreigend. Ook andere factoren, zoals angst om onnodig 112 te bellen, spelen een rol. Via een campagne willen we deze drempels wegnemen en mensen aanzetten tot snelle actie.

Hartinfarct Onze doelen op het gebied van hartinfarct en pijn op de borst kunnen we deels bereiken in samenwerking met de aanpak ‘Zorgpad Pijn Op de Borst (POB)’ van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Patiëntenvereniging Harteraad is gevraagd zich hierbij aan te sluiten. Tijdswinst is te behalen in de triage*) bij de dagpraktijk, Huisartsenpost (HAP) en meldkamer. Om de effectiviteit van triagisten**) te versterken, dragen we bij aan het ontwikkelen van software die ondersteunt bij het nemen van beslissingen in de triage. Alles is gericht op snellere en betere urgentiebepaling en snellere opvolging, zodat de triage van klachten die kunnen wijzen op een hartinfarct (pijn op de borst) of beroerte (uitval van functies) met minimale vertraging plaatsvindt.

*) Triage is ervoor zorgen dat iemand op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt bij de juiste hulpverlener. **) Een triagist is degene die bepaalt met hoeveel spoed de dokter de patiënt moet onderzoeken.

Onze doelen

Dit hebben we bereikt in 2020

  • We hebben een optimalisatieslag gemaakt bij de urgentiebepaling triagesystemen Nederlandse Triage Standaard (NTS). Er is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de triage door beslisondersteunende software (PacMed, Julius Centrum). We hebben een positie verworven om invloed uit te kunnen oefenen op het verbeteren van de triage waar mogelijk.
  • Wij zijn trots op het ontwikkelde scholingsprogramma POB. Dit is een programma voor doktersassistenten in huisartsenpraktijken. Zo willen we vertraging in de triage die hier ontstaat verminderen. In 2021 willen we alle huisartsenpraktijken bereiken en 10 procent van de assistenten het nieuwe scholingsprogramma laten volgen.

Samenwerking We werken samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandse Triage Standaard (NTS) en Pacmed.

Ons inzicht Helaas is het nog niet goed gelukt een podium voor het scholingsprogramma te krijgen bij de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). Hier gaan we verder aan werken.

Conclusie Voor het thema ‘Eerder behandelen bij acute hart- en vaatziekten’ denken we de gestelde doelen richting 2022 te kunnen behalen. Wel is het een uitdaging of mensen daadwerkelijk snel in actie komen bij de signalen van een beroerte of hartinfarct. Dit is een vrij complexe uitdaging. We hebben gekeken hoe we hier in de beroertecampagne zo goed mogelijk op kunnen inspelen. Dit vroeg meer tijd dan we dachten, waardoor de campagne is verschoven van 2020 naar 2021.