Iedereen een hartgezond leven

Uitgangspunt is het creëren van een gezonde omgeving om in op te groeien: een omgeving die rookvrij is en waarin het eenvoudig en vanzelfsprekend is een gezonde leefstijl aan te nemen én vol te houden. Dit leidt, omdat we gericht zijn op de jeugd, tot verlaging van de ziektelast, maar pas op de langere termijn.

Gezonde voeding • Nederland Rookvrij • Meer mensen krijgen hartrevalidatie

Leef actief…. Zoals Arno

In deze video laat Arno zien hoe hij actief aan de slag is gegaan met zijn leefstijl. Door het aanpassen van zijn voedingspatroon en meer te bewegen, zit hij nu veel beter in zijn vel.