Iedereen een gezond hart

Het zal u niet verbazen dat 2020 ook voor ons in alle opzichten een jaar ‘anders dan anders’ is geworden. Waar we in januari nog vol enthousiasme begonnen aan de projecten en activiteiten die we in ons jaarplan hadden beschreven, kwam daar in maart abrupt een einde aan. Direct werd duidelijk dat we moesten anticiperen op wat er in de maatschappij gebeurde en onze plannen moesten aanpassen. We stonden voor grote vragen en uitdagingen: ‘Welke invloed heeft corona op hart- en vaatpatiënten?’, ‘Hoe verlopen onze onderzoeken in de universitaire ziekenhuizen als alle aandacht is gericht op coronapatiënten?’, maar ook: ‘Wat gaan we doen nu campagnes en onze fondsenwervende evenementen niet door kunnen gaan?’.

Daarbij stond ons kantoor in Den Haag er ineens verlaten bij. Als gezondheidsorganisatie kozen wij er bewust voor om allemaal vanuit huis te gaan werken. Een geheel nieuwe ervaring, ook voor mijzelf, waarbij ik het echte contact met collega’s en relaties vaak moest missen.

Terugkijkend ben ik vooral trots en dankbaar. Trots op alle betrokkenen bij het werk van de Hartstichting. Samen met wetenschappers, bedrijven, patiënten, vrijwilligers en donateurs hebben we er in 2020 onze schouders onder gezet. Trots ben ik op ieders wendbaarheid en flexibiliteit. En dankbaar voor de inzet en steun die we mochten ontvangen. Daardoor hebben we, ondanks alles, zelfs een inkomstengroei van 19% weten te realiseren. En zijn er vele mooie successen geboekt en goede resultaten behaald. Graag deel ik een aantal van deze successen met u. In ons jaarverslag leest u meer.

Corona hartonderzoek

Van een sterk staaltje samenwerking en daadkracht is zeker sprake rondom ons corona hartonderzoek. Al snel na de uitbraak van de coronacrisis bleek dat veel coronapatiënten die ernstig ziek worden of overlijden, hart- en vaatziekten (of grote kans daarop) hebben. Samen met artsen en wetenschappers zijn we direct gestart met verschillende onderzoeken. Om die te financieren hebben we een fondsenwervingscampagne opgezet. Hier heeft Nederland ruimhartig aan bijgedragen, waar we enorm dankbaar voor zijn.

Iedereen een hartgezond leven

Een gezond en sterk hart is een groot geschenk. Door gezond en actief te leven, zorg je goed voor je hart, of je nu patiënt bent of niet. De Hartstichting ondersteunt hierin met een uitgebreid aanbod aan evenementen en met voorlichting; over voldoende en met plezier bewegen, gezond eten en drinken en manieren om te ontspannen. Zo organiseerden we dit jaar de Hartstocht vanuit huis, het coronaproof alternatief voor de jaarlijkse 11Strandentocht. Maar liefst ruim 4.750 deelnemers liepen mee. Ook maken we ons sterk voor een omgeving waarin gezond leven makkelijker wordt. We doen dit samen met andere gezondheidsfondsen. Een mooie stap in 2020 was de oprichting van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG).

Iedereen kent z’n hart

Het is belangrijk je hart goed te kennen en je risico op hart- en vaatziekten in de gaten te houden. Daarom roepen we mensen op vanaf hun veertigste jaarlijks hun waarden te checken, bijvoorbeeld de bloeddruk. Is er sprake van een verhoogde waarde, dan kan iemand snel actie ondernemen. Onze campagne Bloeddruk kon gelukkig doorgaan, al moesten we door corona onze plannen van ‘meetpunten op locatie’ laten varen en zijn we overgaan op ‘thuis bloeddruk meten’. We zijn blij dat we, mede door alle hulp van onze samenwerkingspartners, een succesvolle campagne hebben neergezet.

Iedereen snelle hulp

Als iemand een hartstilstand, beroerte of hartinfarct krijgt, willen we dat iemand zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Dit vergroot de overlevingskans. In 2020 is de 6-Minutenzone dekking weer gestegen, mede dankzij de grootschalige campagne die we begin 2020 voerden met de VriendenLoterij. Dankzij een sterk netwerk van burgerhulpverleners en AED’s zijn we in staat om mensen steeds sneller te helpen als iedere minuut telt. Hierdoor is Nederland weer hartveiliger geworden en zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk mensen in goede gezondheid overleven.

Iedereen de beste behandeling

Tot slot willen we dat iedereen die een hart- of vaatziekte krijgt, de best mogelijke behandeling krijgt. Daarom zoeken we continu naar nieuwe kennis om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en beter te behandelen. Door medisch-wetenschappelijk onderzoek en innovatie willen we sneller komen tot nieuwe oplossingen. Ook in 2020 zijn mooie, nieuwe onderzoeken gestart en onderzoeken met succes afgerond. Bijzonder is dat, mede door corona, de ontwikkeling van behandeling op afstand (telemonitoring en -begeleiding) in een stroomversnelling is geraakt.

Zo werken we er samen met alle betrokkenen aan om de harten van Nederland zo gezond mogelijk te houden. Corona is helaas nog niet voorbij. Ook in 2021 hebben we hier nog mee te maken. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat onze droom ‘Iedereen een gezond hart’ binnen bereik komt.

Hartelijke groet,

Floris Italianer

directeur

Den Haag, 27 mei 2021