Onderzoeksagenda

Sinds 2015 werken we met een Onderzoeksagenda met daarop vijf thema’s waarin we extra investeren. Volgens burgers, wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs en patiënten kan er met onderzoek op deze thema’s veel bereikt worden in de strijd tegen hart- en vaatziekten. De Onderzoeksagenda beschrijft de beoogde resultaten over 10-15 jaar. Dit omdat het vaak lang duurt voordat je onderzoeksresultaten kunt vertalen naar nieuwe behandelingen en medicijnen.

De onderzoeksagenda staat ten dienste van de doelstellingen op het gebied van eerder opsporen en oplossen van hart- en vaatziekten.