Eerder opsporen en oplossen

Het aantal mensen dat de komende jaren een hart- of vaatziekte krijgt, groeit. Vaak zijn bij deze mensen nu al risicofactoren zichtbaar. Het is noodzakelijk dat wij risicofactoren voor - en aandoeningen aan hart en/of vaten in een veel vroeger stadium herkennen, opsporen én beter behandelen: met ‘beter’ bedoelen we sneller én effectiever!

Eerder opsporen en oplossen

Het aantal mensen dat de komende jaren een hart- of vaatziekte krijgt, groeit. Vaak zijn bij deze mensen nu al risicofactoren zichtbaar. Het is noodzakelijk dat wij risicofactoren voor - en aandoeningen aan hart en/of vaten in een veel vroeger stadium herkennen, opsporen én beter behandelen: met ‘beter’ bedoelen we sneller én effectiever!

Daarbij hebben wij vier duidelijke doelen voor ogen. Een samenleving waarin:

Deze doelen dragen bij aan 5 thema’s, die geformuleerd zijn in: