2018 in het kort

Investering in onderzoek

€ 20,4 mln

6 innovatieve

crowdfunding-projecten

zijn gestart

934 wetenschappers

werken iedere dag aan oplossingen

Doorbraak

in de behandeling van hartspierziekte door ontrafelen erfelijke afwijking

Lancering van de

DCVA

Preventieakkoord

is getekend: historische stap naar een rookvrije generatie

729

rookvrije sportverenigingen

81%

van de lasten is besteed aan de doelstelling

Aantal buurtAED's

694

gerealiseerd

207.158

BHV-ers aangemeld bij het oproepsysteem

Tweede plek

in verkiezing Marketing Company of the Year

527.661

donateurs

5.092

deelnemers en vrijwilligers aan acties van de Hartstichting

53.837

collectevrijwilligers en collectanten