Niemand wordt overvallen door hart- en vaatziekten

Door risico’s en ziekten in een vroeg stadium op te sporen wordt het mogelijk onherstelbare schade aan hart en vaten te voorkomen. Wij richten ons daarom op het vinden en betrekken van mensen die een verhoogd risico hebben op een hart- of vaatziekte zonder dat zij zich daar bewust van zijn. Wij willen hen ervan doordringen dat hun hart en vaten alleen langdurig goed functioneren als ze deze risico’s vroegtijdig actief aanpakken.

Het gaat om de risicofactoren hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol bij 40-plussers, en om het opsporen van boezemfibrilleren van 65-plussers. Hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en boezemfibrilleren verhogen de kans op hart- en herseninfarcten.

Om de risico’s van hoge bloeddruk en hoog cholesterol te verlagen, helpt het enorm als het volgen van een gezond voedingspatroon makkelijker wordt. Nederlanders krijgen op dit moment te veel zout, suiker en verkeerde vetten binnen, mede vanwege het ongezonde aanbod van voedingsmiddelen. Samen met de Nierstichting, het Diabetesfonds en de Consumentenbond maken wij ons hard voor regelgeving om het aanbod van bewerkte voedingsmiddelen in Nederland gezonder te maken.

Tenslotte is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten in een veel vroeger stadium herkennen, nog voordat het ziekteproces onomkeerbaar wordt en definitieve schade optreedt. Dit vraagt investeringen in wetenschappelijk onderzoek, met betrokkenheid van burgers én patiënten. Wij werken met wetenschappers aan meer kennis over eerder herkennen en aan betere screeningsmethoden en vroegdiagnostiek. Het gaat om het herkennen van prodromale signalen (voortekenen) en het in kaart brengen van familiaire belasting en erfelijkheid.