Een gezond kloppend hart

Iedere ochtend als ik wakker word, ben ik blij dat mijn hart het goed doet. Hierdoor kan ik de dag beginnen met oefeningen en een duik in de zee, om vervolgens naar kantoor te fietsen. Mijn hart stelt me in staat alles uit mijn dag te halen. Ons hart is de motor van het leven: Je hart ben jij. En wij zijn er voor je hart. Dat is de nieuwe positieve boodschap die we als Hartstichting nu uitdragen. Een nieuwe boodschap omdat we in 2018 gestart zijn met een nieuwe strategie die loopt tot en met 2022. Met onze partners hebben we hier hard aan gewerkt. Samen met u verkennen we graag oplossingen die bijdragen aan een gezond hart! Want onze droom, een gezond kloppend hart voor iedereen is helaas nog niet vanzelfsprekend.

Zo overleed in februari Shirley Man. Zij was pas 24 jaar en stond al jaren op de wachtlijst voor een donorhart. Shirley was een groot voorstander van de nieuwe donorwet die in januari 2018 in de Eerste Kamer werd behandeld. Ze vertelde haar verhaal in tal van media en groeide uit tot het boegbeeld van alle mensen die wachten op een donororgaan. Een week voor de beslissende stemming overleed Shirley, tot ieders grote verdriet. Haar strijd heeft echter wel zin gehad: de wet heeft het gehaald en zal worden ingevoerd.


Om hart- en vaatziekten snel en goed te behandelen (of nog beter: te voorkomen) zijn maatregelen en goede zorg nodig. Dit vereist een brede samenwerking met verschillende partijen en het mobiliseren van een maatschappelijke beweging. Dat is precies wat er gebeurde bij het pleidooi voor de nieuwe donorwet.

BuurtAED

In 2018 waren er gelukkig meer van dit soort voorbeelden. Zo groeide BuurtAED, het crowdfunding-platform dat we met Philips opzetten, uit tot een groot succes. Met meer dan één miljoen euro aan donaties konden buren samen 694 AED’s aanschaffen, voor plaatsing in de eigen wijk. Daarmee komt ons doel van Nederland een 6-minutenzone maken weer een stap dichterbij. Nederland als een gebied waar iemand met een hartstilstand altijd binnen zes minuten hulp kan krijgen van een burgerhulpverlener met een AED.

Rookvrije Generatie

Ook was er de groeiende steun voor de Rookvrije Generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Circa 142 partijen, waaronder de grote sportbonden, sloten zich aan bij deze beweging. Het aantal rookvrije sportclubs groeide naar ruim 700 en duizenden mensen tekenden voor ‘rookvrij kinderspel’ bij hen in de buurt. Een krachtig signaal dat mensen hun kinderen rookvrij willen laten opgroeien. Dat signaal werd opgepakt door het ABP, het grootste pensioenfonds van ons land. Zij besloten begin 2018 te stoppen met investeringen in tabak. En in november werd deze trend bekrachtigd met de ondertekening van het Nationaal Preventieakkoord tussen de overheid en tal van maatschappelijke partijen, waaronder de Hartstichting, de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) en onze partner ABN AMRO. Met in totaal 132 maatregelen voor tabaksontmoediging is dit akkoord een historische stap op weg naar een rookvrije generatie.

Dutch CardioVascular Alliance

Een andere mijlpaal was de oprichting van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Dit is een intensieve samenwerking tussen onderzoekers, artsen en financiers, opgericht om oplossingen voor de patiënt sneller naar de praktijk te brengen. En dat met een zeer grote ambitie: een halvering van de stijging van de ziektelast onder hart- en vaatpatiënten in 2030, zodat een gezond kloppend hart voor iedereen binnen handbereik komt en meer mensen langer leven in betere gezondheid. Daar hebben we veel energie, geld en inzet van alle betrokkenen voor nodig. Ik voel me bevoorrecht met deze groep intens gemotiveerde mensen samen aan dit doel te werken.

2018 was een jaar van veel nieuwe initiatieven, partnerschappen en een steeds sterker wordende maatschappelijke beweging die strijdt tegen hart- en vaatziekten. In die strijd kunnen wij niet zonder onze duizenden vrijwilligers, onze vele donateurs en alle anderen die zich inzetten voor een gezond hart. Maar ook aan de gezondheid van uw eigen hart kunt u veel doen, bijvoorbeeld door regelmatig uw bloeddruk en cholesterol te meten. Ik nodig u uit ook de komende tijd met ons te blijven werken aan een hartgezonde samenleving. Zodat onze droom van een gezond hart voor iedereen binnen handbereik komt.


Hartelijke groet,


Floris Italianer

directeur


Den Haag, 29 mei 2019