Iedereen is gezond

Het creëren van een gezonde omgeving om in op te groeien vormt het uitgangspunt: een omgeving die rookvrij is en waarin het eenvoudig en vanzelfsprekend is een gezonde leefstijl aan te nemen én vol te houden. Dit leidt, nog niet in 2030, maar wel op langere termijn, tot minder vroegtijdige hart- en vaatziekten. We zetten ons (als initiatiefnemer en aanjager) met de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) vol overtuiging in voor een Rookvrije Generatie en samen met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) voor een Gezonde Generatie. Wij bijten ons met partners vast in lobby-dossiers zoals tabaksontmoediging en gezonde voeding. Samen met 142 partners in de ANR maken wij plekken waar kinderen komen rookvrij, van speeltuin tot sportclub.