Een sterk merk: inspirerend en aantrekkelijk

Met ons sterke merk bieden wij Nederland met onze boodschap een aantrekkelijk toekomstperspectief: een gezond kloppend hart voor iedereen en meer mensen leven langer in betere gezondheid. Wij richten ons op het leven en laten zien aan welke oplossingen wij werken. Wij willen het belang van aandacht voor het eigen hart en de eigen gezondheid laten zien, en doen dit op een positieve manier. Zo willen we mensen enthousiasmeren met ons mee te doen.

Een sterk merk: inspirerend en aantrekkelijk

Met ons sterke merk bieden wij Nederland met onze boodschap een aantrekkelijk toekomstperspectief: een gezond kloppend hart voor iedereen en meer mensen leven langer in betere gezondheid. Wij richten ons op het leven en laten zien aan welke oplossingen wij werken. Wij willen het belang van aandacht voor het eigen hart en de eigen gezondheid laten zien en doen dit op een positieve manier. Zo willen we mensen enthousiasmeren met ons mee te doen.

Activiteiten 2018

In 2018 hebben we veel energie gestopt in de voorbereidingen van de nieuwe merkcampagne ‘Je hart ben jij. En wij zijn er voor je hart.’ die in februari 2019 gelanceerd werd. Met deze meer persoonlijke en positieve benadering zetten we een fundamenteel andere koers in om heel Nederland te betrekken bij het eigen hart en de Hartstichting. Doordat het bij maximaliseren van betrokkenheid niet alleen om geld geven gaat, verwachten we op de korte termijn geen groei in de geefbereidheid.


We stellen het hart centraal in plaats van hart- en vaatziekten en laten mensen beseffen hoe belangrijk hun hart is in hun leven. Dat het ze in staat stelt om het beste, het mooiste, uit het leven te halen. En dat iedereen iets kan doen om ervoor te zorgen dat er minder patiënten bijkomen en mensen langer gezond leven.

Resultaten

* Beoordeling: behaald resultaat t.o.v. doelstelling:


  • Groen: >95%
  • Oranje: 75-95%
  • Rood: <75%