Werken aan een hartgezonde samenleving

Wanneer u dit jaarverslag leest, bevinden we ons met het COVID-19 virus in een van de meest uitdagende periodes die ook de Hartstichting sinds decennia heeft gekend. Ons werk is relevanter dan ooit, waarbij we ons razendsnel proberen aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid. Laten we echter niet vergeten terug te kijken op een prachtig jaar. Dankzij de inzet van duizenden donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs en deelnemers aan onze evenementen. Maar ook dankzij onze partners in de wetenschappelijke wereld, het bedrijfsleven en de zorg hebben we veel bereikt.

BuurtAED

Zelf was ik afgelopen jaar trots op mijn eigen buurt, waar bewoners een BuurtAED bij elkaar spaarden. Als ik ’s ochtends naar mijn werk fiets en langs die glimmende AED-kast rijd, realiseer ik me weer hoe concreet ons werk is.

Het netwerk van AED’s en burgerhulpverleners dat we samen met anderen opzetten, is cruciaal bij onze eerste grote ambitie: mensen op tijd behandelen. Het afgelopen jaar bereikten ons verschillende berichten over de succesvolle inzet van dit oproepsysteem. Zoals het verhaal van de 31-jarige Pim. Hij kreeg een oproep op zijn telefoon om een AED te brengen naar iemand met een hartstilstand. Het bleek te gaan om zijn 61-jarige vader Theo, die vlakbij woont. Pim arriveerde binnen de cruciale zes minuten. Na drie schokken van de AED had Theo weer een hartslag. Het gaat gelukkig goed met hem. Het is een prachtig voorbeeld van de noodzaak om met anderen samen te werken. In dit geval met de leveranciers van AED’s en met het oproepsysteem van HartslagNu.

Nationaal Preventieakkoord

Een ander hoogtepunt was dat de Tweede Kamer het Nationaal Preventieakkoord aannam. Het sluit aan bij onze tweede ambitie: zo veel mogelijk voorkomen dat mensen patiënt worden. We doen er alles aan om ook u te helpen goed voor uw hart te zorgen. Dat doen we door het vermijden of bestrijden van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, diabetes en overgewicht. Wij roepen mensen op regelmatig hun bloeddruk te meten. Want een hoge bloeddruk voel je niet, maar vergroot wel je kans op een hart- of vaatziekte.

Innovatieve oplossingen

Onze derde ambitie is de beste behandeling voor iedereen. Daarom financieren we onderzoek naar het verbeteren en uitbreiden van bestaande behandelmethoden. En waar nog geen behandeling is, zoeken we naar nieuwe methoden. Dat is hard nodig. Door samen te werken met andere financiers van onderzoek hebben we een recordbedrag bijgedragen aan de uitvoering van onze samenwerkingsprogramma’s.

Zo hebben we geïnvesteerd in onderzoek naar de inzet van nieuwe technologie voor een betere behandeling van hart- en vaatziekten. De innovatieve oplossingen, zoals een online kliniek voor erfelijke hartziekten, moeten ervoor zorgen dat patiënten steeds meer thuis kunnen doen en dat ze sneller de juiste zorg krijgen. Zo is blijvende schade aan hart en bloedvaten te voorkomen en zijn er minder behandelingen en ziekenhuisbezoeken nodig.

Resultaten

Op financieel vlak kampten we afgelopen jaar met enkele tegenvallers. De herpositionering, die in 2019 een gezicht kreeg via een publiekscampagne, vraagt om een lange adem. Meer over deze koerswijziging vindt u terug in dit jaarverslag. Wat we daarentegen wel zien, is een stijging van bestedingen buiten de Hartstichting, die mede door ons zijn ingezet. Zoals onze crowdfunding-acties om zo veel mogelijk AED’s in buurten te krijgen.

Ook het feit dat mensen hun eigen bloeddruk lieten meten, zien we als een opbrengst van het werk dat we afgelopen jaar hebben verricht voor een zo gezond mogelijk hart voor iedereen. Ik nodig u van harte uit om ook de komende tijd uw eigen bloeddruk te meten en met ons te blijven werken aan een hartgezonde samenleving. We merken dat het lukt om Nederlanders hiertoe te activeren, en dat stemt zeer hoopvol!

Hartelijke groet,

Floris Italianer

directeur

Den Haag, 29 mei 2020