Iedereen krijgt de beste behandeling

Hoewel hart- en vaatziekten steeds beter behandelbaar zijn, geldt dit niet voor alle ziektebeelden. Als het gaat om hartfalen, een ziekte die steeds meer mensen treft en die niet altijd goed te behandelen is, staan wij nog aan het begin.

Met het oog hierop investeren wij miljoenen euro’s in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onze financiering maakt het mogelijk dat een grote groep (top)wetenschappers in Nederland dag in, dag uit aan meer kennis en medische inzichten werkt en deze vervolgens in de praktijk brengt. Leidraad voor hen vormt onze Onderzoeksagenda, een lijst met wensen die is opgesteld door hart- en vaatpatiënten, hun naasten, wetenschappers en het publiek.

Ontwikkelen van nieuwe kennis is mooi, vervolgens is het echter cruciaal dat deze zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast. Dit proces verloopt niet altijd automatisch. Wij helpen bij het wegnemen van belemmeringen in valorisatie (het sneller beschikbaar maken van oplossingen) en implementatie. Zo streven we samen met patiëntenvereniging Harteraad naar de brede implementatie van richtlijnen voor hartrevalidatie en hartfalen, werken aan de inrichting van een valorisatiefonds en stimuleren zorginnovatie.

Hart- en vaatziekten zijn nu nog niet te genezen. Hoe mooi zou het zijn als dat in de toekomst wel kan? We proberen dit perspectief dichterbij te brengen. Tot die tijd is het belangrijk dat mensen via hartrevalidatie goed leren omgaan met de gevolgen van een hart- of vaatziekte en dat patiënten medicatie trouw blijven gebruiken.

De Hartstichting wil door onderzoek en innovatie nieuwe oplossingen voor hart- en vaatziekten versnellen. We versnellen de ontwikkeling en de brede toepassing van nieuwe oplossingen in de zorg. Vooral voor de grote ziektebeelden zit veel gezondheidswinst in het beter toepassen van de kennis die we al hebben, bijvoorbeeld door hartfalen eerder op te sporen en beter te behandelen.