Niemand wordt overvallen door hart- en vaatziekten

Door risico's en ziekten in een vroeg stadium op te sporen wordt het mogelijk onherstelbare schade aan hart en vaten te voorkomen. We richten ons op de risicofactoren die de meeste impact hebben als het gaat om het (ontstaan van) hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct.

Risicofactoren met een grote impact zijn: hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, boezemfibrilleren en familiaire belasting.

Mensen lopen vanaf hun veertigste levensjaar een hoger risico op het krijgen van een hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. We richten ons daarom specifiek op de leeftijdsgroep 40 tot 70 jaar. Het regelmatig je bloeddruk meten willen we tot de norm maken, zodat mensen tijdig actie kunnen ondernemen als deze te hoog is.

Bij 65-plussers richten we ons aanvullend op het opsporen van boezemfibrilleren (ritmestoornissen), aangezien boezemfibrilleren de kans op een beroerte vergroot. We werken samen met wetenschappers aan meer kennis over het eerder herkennen van hart­- en vaatziekten, betere screeningsmethoden en vroegdiagnostiek. We richten ons hierbij specifiek op erfelijkheid, familiaire belasting en het identificeren en herkennen van vroege signalen van een hart- of vaatziekte (prodromale signalen).

Ook geven wij voorlichting over het krijgen en houden van een gezonde bloeddruk en gezond cholesterol. Een gezond voedingspatroon (minder zout en minder verzadigd vet) is daarbij essentieel.