Iedereen is gezond

Uitgangspunt is het creëren van een gezonde omgeving om in op te groeien: een omgeving die rookvrij is en waarin het eenvoudig en vanzelfsprekend is een gezonde leefstijl aan te nemen én vol te houden. Dit leidt - nog niet in 2030, maar wel op de langere termijn - tot minder vroegtijdige hart- en vaatziekten. Vol overtuiging zetten we ons (als initiatiefnemer en aanjager) met de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) in voor een Rookvrije Generatie en samen met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) voor een Gezonde Generatie. Wij bijten ons met partners vast in lobbydossiers, zoals tabaksontmoediging en gezonde voeding. Samen met meer dan 170 partners in de ANR streven wij naar een Nederland waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.