Een sterk merk: inspirerend en aantrekkelijk

Met ons sterke merk bieden wij Nederland met onze boodschap een aantrekkelijk toekomstperspectief: een gezond kloppend hart voor iedereen en meer mensen leven langer in betere gezondheid. Wij richten ons op het leven en laten zien aan welke oplossingen wij werken. Wij willen het belang van aandacht voor het eigen hart en de eigen gezondheid laten zien, en doen dit op een positieve manier. Zo willen we mensen enthousiasmeren met ons mee te doen.

Een sterk merk: inspirerend en aantrekkelijk

Met ons sterke merk bieden wij Nederland met onze boodschap een aantrekkelijk toekomstperspectief: een gezond kloppend hart voor iedereen en meer mensen leven langer in betere gezondheid. Wij richten ons op het leven en laten zien aan welke oplossingen wij werken. Wij willen het belang van aandacht voor het eigen hart en de eigen gezondheid laten zien en doen dit op een positieve manier. Zo willen we mensen enthousiasmeren met ons mee te doen.

Wij zetten het hart centraal. Hiermee willen we niet alleen patiënten en naasten aanspreken, maar heel Nederland. We willen op korte termijn de betrokkenheid bij het hart én bij de Hartstichting vergroten. We verwachten hiermee op de langere termijn een groei in actie- en geefbereidheid te realiseren.

Activiteiten 2019

  • Betrokkenheid bij het hart: in februari 2019 is de merkcampagne 'Je hart ben jij'. En wij zijn er voor je hart' gelanceerd. Met deze meer persoonlijke en positieve benadering zetten we een fundamenteel andere koers in om heel Nederland te betrekken bij het eigen hart. De merkcampagne is in het tweede en derde kwartaal herhaald.
  • Betrokkenheid bij de Hartstichting: met publiekscampagnes op de thema's BuurtAED en Bloeddruk meten boden we mensen handelingsperspectief om samen met de Hartstichting te streven naar hartveiliger buurten en een betere hartgezondheid. Met deze campagnes vertelt de Hartstichting: 'Zó zijn wij er voor je hart'.

Resultaten

  • De Hartstichting nam verdere stappen in het afstappen van ernst en urgentie van een ziektebeeld en in te zetten op positieve urgentie en oplossingen. Dit maakt het vooraf lastig om het effect op merkindicatoren (KPl's) te bepalen: er waren geen ervaringscijfers in deze richting, in relatie tot andere goede doelen. Er was nog geen graadmeter voor 'effect op merk KPl's'.
  • Begin 2019 voorspelden we een jaargroei, met streefcijfers variërend van 1 tot 1,5 procent per specifieke doelstelling (KPI). Het doel van 2019 was om lering te trekken uit het effect van de herpositionering op merkindicatoren en om te kijken wat er aan toekomstige groei in zit. Het is daarom pas na twee jaar herpositionering (in 2020) mogelijk om een goede vergelijking te maken met de merk-KPl's.
  • We hebben in 2019 wel positieve feedback gekregen op de herpositionering, door de lichte stijging op de merk-KPl's 'imago' en 'emotionele relevantie'. En we hebben prijzen mogen ontvangen voor onze marketing en campagnes. Zo kregen we een Effie voor de bewezen effectiviteit van de BuurtAED­campagne en een Gouden SponsorRing voor de samenwerking met Philips, de partij waarmee we de BuurtAED-campagne voerden.