Een sterke band voor het leven: klantgericht, relevant en op maat

We willen een zo sterk mogelijke band opbouwen met onze relaties, met Nederland. Het dichterbij brengen van de ambitie om hart- en vaatziekten eerder te herkennen, op te sporen en beter te behandelen kunnen wij alleen met inspanning van heel veel mensen bereiken. Heel Nederland moet meedoen, waarbij mensen op verschillende manieren kunnen bijdragen. Dat gaat van goed voor de eigen gezondheid zorgen tot actief bijdragen aan oplossingen voor hart- en vaatziekten.

In 2019 zijn we derhalve verder gegaan met de invulling van 'vragen om te geven' naar 'geven waar Nederland om vraagt'. Steeds meer willen we de wensen en behoeften van onze relaties centraal zetten, hen betrekken bij keuzes en een aanbod bieden waar ze zich in herkennen en waarbij ze zich thuis voelen.

Activiteiten 2019

In 2019 zijn we doorgegaan met het versterken van de band met onze klanten. We hebben dit gedaan door onder andere de 'klantreis' te beschrijven. Inmiddels is de 'klantreis' in kaart gebracht voor onder andere de collecteweek, het Feel Good magazine, leadgeneration, de BMI-meter, de bloeddrukcampagne en het welkomsttraject voor nieuwe donateurs. We hebben online kanalen succesvol ingezet voor leadgeneration en campagneboodschappen.

Resultaten 2019

 • Door een gerichte aanpak, de persoonlijke benadering en verschillende activiteiten is onze Net Promotor Score (een score voor klantloyaliteit) sterk gestegen: van 35 naar 42.
 • Dit jaar hebben we meer aanmeldingen voor onze nieuwsbrieven gerealiseerd dan in 2018, waarbij we in totaal op ruim 275.000 abonnees uitkomen:
 • Hartslag Online: 151.268 abonnees in december 2019 - een stijgng van 34.177 abonnees.
 • Gezond Online: in 2019 is het aantal abonnees met 71.966 gegroeid naar 124.131 abonnees.
 • We hebben in 2019 de stap gemaakt naar doelgroepgericht benaderen op basis van persoonlijke motivatie en drijfveren. En we hebben gekeken hoe we op andere manieren fondsen kunnen werven.
 • Op het gebied van middle donors zijn we succesvol geweest met een specifiek voor deze groep georganiseerd programma. De inkomsten zijn hier flink gegroeid ten opzichte van 2018.
 • Ook crowdfunding was dit jaar weer succesvol. Alle vijf onderzoekers hebben het doelbedrag gehaald en kregen de verdubbelaar toegekend van de Hartstichting.
 • Het bezoek aan onze website hartstichting.nl is sterk gestegen, van ruim 5 miljoen bezoekers in 2018 naar ruim 8 miljoen in 2019. Daarnaast ontwikkelt het socialmediabereik zich goed, wat positief bijdraagt aan events (zoals de Elfstrandentocht).
 • Ook de Infolijn Hart en Vaten heeft wederom meer klantcontacten afgehandeld dan in 2018. In 2019 hebben 12.926 mensen de infolijn benaderd.
 • In 2019 is de website voordehartstichting.nl gelanceerd in een vorm die beter aansluit op de huisstijl van de Hartstichting. Dit draagt bij aan het creëren van een evenementencommunity, omdat meerdere evenementen onder de vlag van voordehartstichting.nl te vinden zijn.
 • Het lanceren en uitvoeren van Voorlichting in de Spreekkamer, het programma om informatie dichtbij de patiënt te krijgen, verloopt trager dan verwacht. In 2020 gaan we hier extra aandacht aan besteden. Inmiddels zijn er wel al zo'n 78 video's opgeleverd op acht thema's (zoals by-pass, slagaderverkalking en hartfalen).